Caritas Lääkärit Oy sai SHQS-laaduntunnustuksen

26042017

 

laatutunnustus caritas lääkäritalolle 2017_

Caritas Lääkärit Oy:lle on myönnetty sosiaali- ja terveyspalvelujen laaduntunnustus (Social and Health Quality Service, SHQS), joka koskee Caritas Lääkäritalojen toimintaa Oulussa ja Raahessa. Linkki Labqualityn uutiseen.

Tunnustusta olivat vastaanottamassa Caritas-Säätiön henkilöstö- ja laatupäällikkö Ulla Pyykkönen, Caritas Lääkärit Oy:n työterveyshoitaja Kaisa Haataja, liiketoimintajohtaja Marja-Terttu Mosorin-Palo sekä  toimitusjohtaja  Paula Tuominen”Laatutunnustuksen eteen työskenneltiin määrätietoisesti vuoden ajan, joten tunnustus oli palkitseva saavutus koko henkilöstölle”, iloitsevat Paula Tuominen ja Ulla Pyykkönen.

SHQS-laatuohjelma muodostuu arviointikriteeristöstä, joka on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden arviointitarvetta. Siinä on huomioitu lainsäädäntö, valtakunnalliset suositukset sekä hyvä hoitokäytäntö. Arviointikriteeristö sisältää ISO 9001 -standardin keskeiset vaatimukset, jotka on sovitettu sosiaali- ja terveydenhuollon kielelle. Se luo selkeät puitteet strategiseen johtamiseen, toimintojen järjestämiseen ja potilasturvallisuuteen sekä antaa työkaluja oman toiminnan laadun arviointiin ja jatkuvaan kehittämiseen.

Suuret onnittelut Caritas Lääkäritalolle!