Vapaaehtoiset retkelllä

Yhteisöllisyyden puolesta
yksinäisyyttä vastaan

Vietämme tänä vuonna Caritas-Säätiön 20-vuotisjuhlaa, jonka teemana on Yhteisöllisyyden puolesta yksinäisyyttä vastaan. Teema kuvastaa välittämisen kulttuuriamme; haluamme olla rakentamassa osallisuuden ja välittämisen yhteisöjä, joissa ihmiset löytävät paikkansa ja tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi. Osallisuuden kautta yhteisöt rakentuvat paikoiksi, joissa yksinäisyyden kokemus voi lievittyä.

Kahden vuosikymmenen ajan olemme olleet uskollisia yhteisömme arvoille lähimmäisenrakkaus, yhteisöllisyys ja eettisyys. Konkreettisimmin arvomme näkyvät siinä, että palvelutoiminnastamme syntyvä taloudellinen tulos ohjataan Caritas-Säätiön yleishyödylliseen toimintaan eli yhteisötoimintaan, vapaaehtoistoimintaan ja diakoniaan – pohjoissuomalaisten vanhusten ja vammaisten hyväksi.

Yhteisötoimintaa ovat erilaiset luennot, juhlat, konsertit ja hengelliset tilaisuudet, joita järjestämme itse ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Yhteisötoimintaan kuuluu myös kehittämämme Hyvä Naapuri -toiminta, jossa nuoret opiskelijat asuvat ja viettävät vapaa-aikaa ikäihmisten tai vammaisten kanssa palvelutaloissamme Oulussa ja Rovaniemellä.

Ryhmämuotoinen tai eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kahdenkeskinen kohtaaminen torjuu yksinäisyyttä ja tuo elämään turvallisuuden ja toivon kokemuksia.

juttukuva

Kuvassa: Emma (19v) asuu Caritas Rovaniemellä Hellin (87v) naapurina.

 

Vapaaehtoistoimintaa
monessa muodossa

Aktiivisten asuinyhteisöjemme toiminnassa vapaaehtoiset ovat tärkein voimavaramme. Vapaaehtoiset järjestävät monipuolista ryhmätoimintaa, kuten musiikkihetkiä, liikuntaa ja keskustelu- ja kahvittelukerhoja. Ryhmät ovat avoimia kaikille ja maksuttomia, ja niistä tiedotetaan yhteisömme nettisivuilla. Viime vuonna yhteisö- ja vapaaehtoistoiminnan tapahtumia järjestettiin liki 1800.

Kannustamme kaikkia tutustumaan toimintaamme ja tulemaan mukaan joko osallistujana tai vapaaehtoisena. Vapaaehtoistoiminnan avulla voit antaa omat taitosi, tietosi ja voimavarasi yhteisön käyttöön. Mahdollisuuksia on monia – ystävätoiminnasta ja keikka-avusta säännölliseen ryhmätoimintaan. Voit osaltasi olla torjumassa yhteiskunnassamme yhä kasvavaa yksinäisyyttä.

Haluamme kantaa diakonista eli toisten auttamisvastuuta myös laajemmin yhteiskunnassa. Tavoitteenamme on kehittää etsivää työtä, jonka avulla voimme löytää myös niitä vanhuksia ja vammaisia, jotka jäävät syystä tai toisesta yhteisöjen ulkopuolelle ja kärsivät yksinäisyydestä. Etsivän työn avulla voimme tarjota sekä vapaaehtoisten läsnäoloa, että ammattilaisten tukea yksinäisyyttä kokeville. Ajattelemme, että toinen ihminen on lääkettä yksinäisyyttä vastaan.

 

Kuvassa: Caritaksen vammaisten maanpuolustusleirit järjestetään yhteistyössä Maanpuolustuskouluyhdistyksen kanssa.

 

Tehdään yhdessä hyvää

Yhteiskuntavastuuseemme kuuluu myös se, että tuemme vammaisten urheilu- ja harrastustoimintaa. Urheiluharrastukset lisäävät tutkitusti ihmisen elämänlaatua, nostavat itsetuntoa, luovat ystävyyssuhteita ja edistävät yhteisöllisyyttä. Oikeus harrastaa ja liikkua kuuluu kaikille. Haluamme tuoda esille positiivisella tavalla vammaisurheilua ja tukea taloudellisesti vammaisurheilijoita monessa muodossa.

Sinäkin voit olla mukana tekemässä vanhuksille ja vammaisille hyvää! Olemme käynnistäneet varainkeruukampanjan, jonka avulla voimme tavoittaa yhä useampia yksinäisiä ja taloudellisissa vaikeuksissa olevia vanhuksia ja vammaisia. Keräyksen avulla voimme myös laajentaa vammaisurheilun tukemista.

Kutsumme sinut mukaan toimintaamme. Toimitaan yhdessä yhteisöllisyyden puolesta yksinäisyyttä vastaan!

 

Marja-Leena Tahkola_

Marja-Leena Tahkola
Diakoniajohtaja, Caritas-Säätiö