Lahjoittamalla autat pohjoissuomalaisia vanhuksia ja vammaisia

Olemme Caritaksessa toimineet yhteisöllisyyden puolesta yksinäisyyttä vastaan jo lähes 20 vuoden ajan. Diakonia, eli heikoimmassa asemassa olevien auttaminen, on tärkeä osa Caritas-Säätiön toimintaa. Jotta voimme auttaa yhä useampia, olemme käynnistäneet varainkeruukampanjan pohjoissuomalaisten vanhusten ja vammaisten hyväksi.

Lahjoittamalla voit osallistua ilon tuottamiseen ihmisten arkeen sekä yksinäisyyden torjuntaan paikallisesti. Kuka tahansa voi tehdä lahjoituksen, myös yritykset ja yhdistykset. Myös merkkipäivämuistamiset ja testamenttilahjoitukset voi ohjata rahankeräyksiimme. Caritas-Säätiö ohjaa keräyksen tuoton lyhentämättömänä avustuskohteisiin.

Lahjoituskohteemme:

1. Vammaisten urheilun ja harrastetoiminnan tukeminen

Tuetaan yhdessä vammaisen harrastusmahdollisuuksia! Urheiluharrastukset lisäävät tutkitusti ihmisen elämänlaatua, nostavat itsetuntoa, luovat ystävyyssuhteita ja edistävät yhteisöllisyyttä. Oikeus harrastaa ja liikkua kuuluu kaikille. Vammaisilla henkilöillä harrastamisen esteeksi voivat kuitenkin muodostua kalliit harrastukseen tarvittavat apuvälineet, harjoittelu- ja kilpamatkakustannukset tai saatavilla olevien harrastusvaihtoehtojen vähäisyys.

Caritas tuo esille positiivisella tavalla vammaisurheilua ja tukee taloudellisesti vammaisurheilijoita monessa muodossa. Nyt sinäkin voit osallistua vammaisten urheilu- ja harrastetoiminnan tukemiseen. Lahjoituksesi avulla yhä useampi vammainen saa toteuttaa itseään urheilun keinoin. Ohjaamme lahjoitukset hakemusten perusteella.

2. Yksinäisyyden ja syrjäytymisen torjunta

Suomessa joka kolmas yli 80-vuotias kokee olevansa yksinäinen. Meidän ”lääkkeemme” yksinäisyyttä vastaan on yhteisöllisyys, jota rakennamme ja edistämme kaikessa toiminnassamme. Toiminnallamme tuemme vanhusten ja vammaisten mahdollisuutta kokea itsensä tärkeäksi osaksi yhteisöä.

Moni yksinäinen jää helposti neljän seinän sisään, eikä osaa hakea apua yksinäisyyden kierteen katkaisuun. Lahjoituksesi avulla voimme löytää ja auttaa yhä useampia yksinäisyydestä kärsiviä pohjoissuomalaisia vanhuksia ja vammaisia. Varat käytetään etsivän työn kuluihin, Ystäväpiiritoimintaan ja muuhun ryhmätoimintaan.

Me haluamme luoda välittämisen kulttuuria.

Lahjoita

Voit osallistua keräykseen haluamallasi summalla

Voit tehdä lahjoituksen tilisiirtona lahjoitustileillemme. Käytättehän maksaessanne viitenumeroa.

 

Vammaisten urheilun ja harrastustoiminnan tukemiseen

FI93 5741 4020 0156 94,  OKOYFIHH
Viitenumero: 1481

Vanhusten ja vammaisten yksinäisyyden torjuntaan

FI69 5741 4020 0958 60,  OKOYFIHH
Viitenumero: 1483

Voiko yritys lahjoittaa keräykseen?

Kyllä voi, se onnistuu tekemällä tilisiirron haluamaanne kohteeseen.

 

Vammaisten urheilun ja harrastustoiminnan tukemiseen

Tilitiedot: FI93 5741 4020 0156 94,  OKOYFIHH
Viitenumero: 1481

Tilisiirtopohja Caritas-Säätiön vammaisurheilurahastoon (pdf)

 

Vanhusten ja vammaisten yksinäisyyden torjuntaan

Tilitiedot: FI69 5741 4020 0958 60,  OKOYFIHH
Viitenumero: 1483

Tilisiirtopohja Caritas-Säätiön yksinäisyyden torjuntaan (pdf)

Testamenttilahjoitus

Tekemällä testamentin voit varmistaa, että omaisuutesi tai haluamasi osuus siitä menee sinulle tärkeään tarkoitukseen.

Yleishyödyllisenä säätiönä Caritaksen ei tarvitse maksaa testamentilla saamastaan omaisuudesta perintöveroa, joten se käytetään kokonaisuudessaan työhön ikäihmisten ja vammaisten hyväksi. Testamenttilahjoittajana sinulla on myös mahdollisuus ohjata lahjoitus haluamaasi käyttökohteeseen.

Testamenttilahjoituksen ei tarvitse olla suuri. Jokainen lahjoitus on arvokas. Testamenttilahjoitukset ovat tärkeitä yleishyödyllisen toimintamme jatkumisen ja kehittämisen turvaamiseksi.

Testamentin tekeminen on helppoa, mutta muutama muotoseikka on hyvä huomioida, jotta testamentti on pätevä. Tässä koottuna ohjeet:
Näin teet testamentin (pdf)

 

Ota yhteyttä:

Mikäli teillä on kysyttävää lahjoitukseen liittyen, voitte olla yhteydessä diakoniajohtaja Marja-Leena Tahkolaan, puh. 044 468 4225,
etunimi.sukunimi@caritaslaiset.fi

Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja: Caritas-Säätiö
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2018/684, myönnetty 26.7.2018

Keräysaika: Lupa on myönnetty ajalle 1.12.2018–30.11.2019

Keräysalue: Oulun ja Lapin poliisilaitoksen alue

Rahankeräyksen tarkoitus ja varojen käyttösuunnitelma: Kerättyjä varoja käytetään Säätiön yleishyödylliseen työhön ikäihmisten ja vammaisten parissa.

Kerättävät varat käytetään:

  1. Kerättyjä varoja käytetään vammaisten urheilu- ja harrastetoiminnan tukemiseen. Kerätyillä varoilla maksetaan vammaisten urheilijoiden urheilukilpailujen osallistumismaksuja ja muita kilpailuihin liittyviä kuluja sekä vammaisryhmien harrastetoimintaan liittyviä kuluja. Maksut ja avustukset myönnetään hakemusten perusteella.
  2. Kerättyjä varoja käytetään ikäihmisten ja vammaisten yksinäisyyden torjuntaan ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvästä toiminnasta aiheutuviin kuluihin. Näitä kuluja ovat kokoavan ryhmätoiminnan järjestämiskulut, etsivän työn kulut, diakoniatoimintaan liittyvät kulut, kuten Hyvä Naapuri-toiminnan kulut ja vapaaehtoisten kouluttamiseen ja työnohjaukseen liittyvät kulut.


Keräystavat
: Lipaskeräys, internetissä vetoaminen, suorat tilisiirrot, puhelinkeräys, maksulliset palvelunumerot, ilmoitukset, sähköposti, radio, tv, ulkomainokset, lehdet, esitteet, tilaisuudet ja tapahtumat, tekstiviestit,  kirjeet ja muut.

Keräysten käytännön toimeenpanija: Caritas-Säätiö

Rahankeräystilit:
FI93 5741 4020 0156 94,  OKOYFIHH (Vammaisten urheilu- ja harrastetoiminta)
FI68 5741 4020 0958 60,  OKOYFIHH (Yksinäisyyden torjunta)

Kerätyt varat on käytetään keräystarkoitukseen siinä tahdissa, kun avustuspyyntöjä tulee ja -tarpeita ilmaantuu.

Caritas ohjaa kertyneet varat lyhentämättöminä avustettaviin kohteisiin.