Aitoutta, yhteyttä, rakkautta ja merkitystä

Caritas sanana tarkoittaa lähimmäisenrakkautta, lempeyttä ja huolenpitoa. Virta on liikkuvaa, elämää sykkivää ja uusiin uomiin tietänsä etsivää. Yhdessä nämä sanat kertovat mielestäni jotain oleellista siitä, mikä meille caritaslaisille on ollut jo kahden vuosikymmenen ajan tärkeätä: ihmisten hyvinvointi, palveleminen ja uusien toimintatapojen etsiminen.

Palveleminen ja uusien toimintatapojen etsiminen edellyttää aitoutta ja yhteyttä. Kirjailija, teologi Tommy Helsten puhuu aitoudesta näin: ”Sinne missä on aitoutta, syntyy yhteys. Sinne missä on yhteys, hakeutuu rakkaus. Siellä missä on rakkaus, on myös merkitys”.

Aitous, yhteys, rakkaus ja merkitys. Näihin sanoihin kiteytyy jotain hyvin merkittävää ihmiselämän kaipauksesta. Kaipaamme sitä, että saamme elää oman näköistä elämää ja että voimme kohdata toisiamme aidosti. Yhteys omaan sisimpään, toisiin ihmisiin ja Luojaamme on sisimpämme syviä kaipauksia. Rakkaus, joka on muodoltaan moninaista, kuten ystävyyttä, läheisyyttä, lähimmäistä rakastavaa, hengellistä tai romanttista, antaa elämäämme iloa, väriä ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta. Hyväksytyksi ja rakastetuksi tulemisen tarve säilyy meissä koko elämämme ajan. Rakkauden avulla ja sen kautta elämäämme tulee myös merkitystä.

Aitous, yhteys, rakkaus ja merkitys kuvaavat hyvin sitä, millaiseksi toivomme elämän Caritaksessa muodostuvan. Toisen ihmisen aito ja kunnioittava kohtaaminen pohjautuu arvoihimme lähimmäisenrakkaus, eettisyys, yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Niiden avulla vaalitaan caritaslaista me-henkeä ja hyvää, turvallista ilmapiiriä.

Kyselin kesän alussa muutamilta Caritaksessa asuvilta ikäihmisiltä, mistä heidän mielestään hyvä ilmapiiri koostuu. Heidän mielestään hyvä ilmapiiri näkyy keskinäisenä luottamuksena ja tukena, toisten auttamisena, toisten huomioonottamisena, yhteishenkenä ja avoimuutena.

Näissä vastauksissa kuuluu syvä elämänkokemus. Elämänkokemuksen kautta luottamus, auttaminen, toisten huomioonottaminen, yhteishenki, avoimuus ja toisten arvostaminen saa sellaista syvyyttä, joka todella koskettaa ja vaikuttaa ihmisen elämään. Yhtä lailla, mikäli nämä tärkeät asiat eivät toteudu, jäämme helposti yksin, jopa yksinäisiksi. Yksinäisyys onkin tämän aikamme suuri ongelma. Yksinäisyystutkijat ovat todenneet, että yksinäisyys voi olla hengenvaarallinen tila. Se on jopa yhtä vaarallista kuin nälkä ja jano.

Caritaksessa olemme nostaneet yksinäisyyden lääkkeeksi yhteisöllisyyden. Yhteisöllisyys luo yhteenkuuluvuutta ja tarjoaa turvaa yhteisön jäsenille. Ajattelemme, että toinen ihminen on paras lääke torjumaan yksinäisyyttä. Caritaksessa tuo toinen tärkeä ihminen voi olla vaikkapa yhteisön työntekijä, vapaaehtoinen, Hyvä Naapuri, siviilipalvelusmies, toinen asukas, omainen tai joku ennalta tuntematon vastaantulija. Yhteisön rakentamisessa jokaista meistä tarvitaan, sillä sinne missä on aitoutta, syntyy yhteys. Sinne missä on yhteys, hakeutuu rakkaus. Siellä missä on rakkaus, on myös merkitys.

 

Marja-Leena Tahkola
Diakoniajohtaja
Caritas-Säätiö