Hyvän elämän puolesta

Caritas-Säätiö on oululainen vuonna 1998 perustettu yleishyödyllinen yhteisö, jonka tarkoituksena on edistää pohjoissuomalaisten vanhusten ja vammaisten hyvää elämää. Yhdessä säätiön täysin omistaman Caritas Palvelut Oy:n kanssa tuotamme sosiaali- ja terveyspalveluja Oulun seudulla ja Rovaniemellä. Toiminnasta saatuja tuottoja ohjataan vanhus- ja vammaistyöhön alueellamme. Yhteisössämme työskentelee noin 550 ihmistä.

Arvot

Caritaksen toiminta perustuu arvoihin, joita vaalimme kaikessa tekemisessämme: lähimmäisenrakkaus, eettisyys, yhteisöllisyys. Meille on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki.

Lue lisää

Organisaatio

Caritas-Säätiön perustivat vuonna 1998 Oulun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä yhdessä paikallisten säätiöiden ja veteraani- ja vammaisjärjestöjen kanssa.

Tänä päivänä Caritas Yhteisö on konserni, joka koostuu Caritas-Säätiöstä ja sen omistamista yhtiöistä. Yhteisön toimitusjohtajana toimii Petteri Viramo. Hallitusten puheenjohtajana toimii Heikki Keränen.

Perustajajäsenet ja hallitusten kokoonpanot

Caritaksen tarina alkoi vuonna 1998

Palveluja pohjoissuomalaisille

Alussa oli Oulun kaupungille tehty aloite tutkia pienen palvelutalon rakennuttamista oululaisille vanhuksille. Aloite kohtasi tarpeen. Se oli tehty oikeaan aikaan ja oikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Oululaiset tarvitsivat uusia, moderneja palveluasuntoja.

Päättäjät ja johtajat syttyivät ajatukselle seurakunnassa ja Oulun kaupungissa. Hanke alkoi elää ja yhä uudet ihmiset tulivat mukaan kaavoittajina, suunnittelijoina, rakentajina. Vähitellen aloite sai muotonsa ja siitä tuli satojen ihmisten osaamisen, vaikuttamisen ja päättämisen kautta Caritas-kylä, suomalaisen modernin yhteisöllisen palveluasumisen esikuva ja kansainvälisesti arvostettu kohde Oulun Taka-Lyötyssä.

Asukkaiden tarvitsemia palveluita varten perustettiin Caritas-Säätiö vuonna 1998 Oulun seurakuntayhtymän ja paikallisten veteraani- ja vammaisjärjestöjen toimesta. Säätiön tehtäväksi annettiin vanhusten ja vammaisten asumisolojen, kuntoutuksen ja terveyden edistäminen.

Pian 20 vuoden ajan Caritas on toteuttanut tehtäväänsä tarjoamalla ja kehittämällä monipuolisia palveluasumisen, kuntoutuksen ja kotihoidon palveluita Oulun seudulla, ja vuodesta 2017 alkaen myös Rovaniemellä. Palveluita täydentää Oulussa Caritas Sairaala, joka palvelee erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevia oululaisia.

 

Rohkeasti haasteisiin tarttuen

Caritaksen tuottama liiketoiminta jatkuu vahvalla kasvu-uralla. Palvelujen piirissä on useita palvelutaloja, satoja vuokrattavia itsenäisen asumisen koteja sekä 20 tehostetun palveluasumisen kohdetta. Caritas on myös merkittävä pohjoissuomalainen työllistäjä 450:llä työntekijällään.

Monipuoliset palvelut ovat apuna ja tukena vammaisten ja ikäihmisten arkielämässä. Omassa kodissaan asuvien ja omaishoitajien arkea Caritas helpottaa kotiin saatavilla palveluilla. Kuntoutuspalveluilla tuetaan kaikenikäisten toimintakykyä ja arjessa pärjäämistä. Ja Caritaksen palvelukodeissa asuville apu on lähellä 24 tuntia vuorokaudessa.

Viime vuosina Caritas on panostanut erikoisosaamista vaativiin sosiaalipalveluihin. Palveluita on tarjottu rohkeasti haasteisiin tarttuen myös niille, joiden on ollut vaikea löytää muualta itselleen sopivaa asumismuotoa.

Esimerkiksi kotiin annettava tehostettu palveluasuminen on antanut neurologisesti pitkäaikaissairaille ja vammautuneille mahdollisuuden asua omassa kodissaan, ja vaikeimmin kehitysvammaisille on voitu tarjota kodinomainen ympäristö laitosasumisen sijaan. Caritas on mukana myös useissa kotona asumista tukevaa teknologiaa kehittävissä hankkeissa.

 

Yhteisöllistä, virkeää arkea

Kokonaisuutena Caritas on yhteisö, jonka tarkoitus ja tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Caritaksen asiakkaana teet hyvää, sillä liiketoiminnan tuotot ohjataan pohjoissuomalaisten vanhusten ja vammaisten hyväksi. Yhteisö mm. tukee vammaisten urheilu- ja harrastustoimintaa, toteuttaa diakonisia hankkeita ja järjestää vapaaehtoistoimintaa.

Caritaksen arvoissa korostuu yhteisöllisyys. Palveluasumisen kohteet tarjoavat aktiivisen ja yhteisöllisen tavan elää. Talojen virkeä arki täyttyy monenlaisesta maksuttomasta, kaikille avoimesta harrastetoiminnasta ja tapahtumista. Kenenkään ei tarvitse olla yksin, jos ei niin halua.

Lähes sadan vapaaehtoisen joukko antaa korvaamattoman panoksensa koko yhteisölle. He vetävät harrastekerhoja, avustavat retkillä, toimivat ulkoiluapuna tai ihan vaan ystävänä, joka kuuntelee. Vapaaehtoistyö antaa hyvän mielen ja sisältöä elämään paitsi lähimmäiselle myös vapaaehtoiselle itselleen.

Vuonna 2018 Caritas-Säätiö juhli 20-vuotista taivaltaan. Caritas on myös tulevaisuudessa vahvasti mukana rakentamassa hyvän elämän yhteisöjä pohjoissuomalaisille – yhteiseksi hyväksi.

 

 

 

Caritaksen 20-vuotisjuhlavuoden tarinoita

Lisää meistä