Hyvän elämän puolesta

Caritas Palvelut Oy tarjoaa monipuolisia sosiaali- ja terveyspalveluja Pohjois-Suomessa. Tarjoamme ikäihmisille ja vammaisille henkilöille erilaisia asumispalveluja, kotiin annettavia palveluja sekä sairaalapalveluja. Meillä työskentelevät 550 ammattilaista mahdollistavat asiakkaidemme hyvää arkea joka päivä. Lisäksi aktiivinen yhteisö- ja vapaaehtoistoimintamme tuo sisältöä arkeen.

Olemme osa Diakonissalaitoksen yhteiskunnallista konsernia. Olemme reilu työnantaja ja panostamme pitkäjänteisesti työntekijöidemme työhyvinvointiin, työoloihin ja koulutukseen. Teemme työmme aina mahdollisimman hyvin, mistä kertoo myös korkea asiakastyytyväisyytemme: 87 % asumispalvelujemme asiakkaista suosittelee meitä!

Arvot

Caritaksen toiminta perustuu arvoihin, joita vaalimme kaikessa tekemisessämme: lähimmäisenrakkaus, eettisyys, vastuullisuus, yhteisöllisyys. Meille on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki.

Toimimme ihmisläheisesti ja asiakasta arvostaen.  Olemme sitoutuneet kehittämään omaa toimintaamme pitkäjänteisesti ja edistämään asiakkaidemme hyvinvointia, ja sitä kautta ympäröivää yhteiskuntaa.

Lue lisää

Tarina

Caritaksen tarina on saanut alkunsa vuonna 1998, Oulun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä perusti yhdessä paikallisten säätiöiden ja veteraani- ja vammaisjärjestöjen kanssa Caritas-Säätiön. Ensimmäinen palvelukotimme avattiin vuonna 2002.

Caritas Palvelut Oy tuottaa monipuolisia asumispalveluja ja kotiin annettavia palveluja erityisesti vammaisille ja ikäihmisille. Lisäksi Caritaksella on Oulussa oma sairaala.

Caritas Palvelut siirtyi osaksi Diakonissalaitoksen yhteiskunnallista konsernia 31.8.2020, kun Caritas-Säätiö myi koko yhtiön osakekannan. (hdl.fi)

Caritaksen tarina alkoi vuonna 1998

Palveluja pohjoissuomalaisille

Alussa oli Oulun kaupungille tehty aloite tutkia pienen palvelutalon rakennuttamista oululaisille vanhuksille. Aloite kohtasi tarpeen. Se oli tehty oikeaan aikaan ja oikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Oululaiset tarvitsivat uusia, moderneja palveluasuntoja.

Päättäjät ja johtajat syttyivät ajatukselle seurakunnassa ja Oulun kaupungissa. Hanke alkoi elää ja yhä uudet ihmiset tulivat mukaan kaavoittajina, suunnittelijoina, rakentajina. Vähitellen aloite sai muotonsa ja siitä tuli satojen ihmisten osaamisen, vaikuttamisen ja päättämisen kautta Caritas-kylä, suomalaisen modernin yhteisöllisen palveluasumisen esikuva ja kansainvälisesti arvostettu kohde Oulun Taka-Lyötyssä.

Asukkaiden tarvitsemia palveluita varten perustettiin Caritas-Säätiö vuonna 1998 Oulun seurakuntayhtymän ja paikallisten veteraani- ja vammaisjärjestöjen toimesta. Säätiön tehtäväksi annettiin vanhusten ja vammaisten asumisolojen, kuntoutuksen ja terveyden edistäminen.

Yli 20 vuoden ajan Caritas on toteuttanut tehtäväänsä tarjoamalla ja kehittämällä monipuolisia palveluasumisen, kuntoutuksen ja kotihoidon palveluita Oulun seudulla, ja vuodesta 2017 alkaen myös Rovaniemellä. Palveluita täydentää Oulussa Caritas Sairaala, joka palvelee erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevia oululaisia.

 

Rohkeasti haasteisiin tarttuen

Caritaksen tuottama liiketoiminta jatkuu vahvalla kasvu-uralla. Palvelujen piirissä on useita palvelutaloja, satoja vuokrattavia itsenäisen asumisen koteja sekä 20 tehostetun palveluasumisen kohdetta. Caritas on myös merkittävä pohjoissuomalainen työllistäjä yli 550:llä työntekijällään.

Monipuoliset palvelut ovat apuna ja tukena vammaisten ja ikäihmisten arkielämässä. Omassa kodissaan asuvien ja omaishoitajien arkea Caritas helpottaa kotiin saatavilla palveluilla. Ja Caritaksen palvelukodeissa asuville apu on lähellä 24 tuntia vuorokaudessa.

Viime vuosina Caritas on panostanut erikoisosaamista vaativiin sosiaalipalveluihin. Palveluita on tarjottu rohkeasti haasteisiin tarttuen myös niille, joiden on ollut vaikea löytää muualta itselleen sopivaa asumismuotoa.

Esimerkiksi kotiin annettava tehostettu palveluasuminen on antanut neurologisesti pitkäaikaissairaille ja vammautuneille mahdollisuuden asua omassa kodissaan, ja vaikeimmin kehitysvammaisille on voitu tarjota kodinomainen ympäristö laitosasumisen sijaan. Caritas on mukana myös useissa kotona asumista tukevaa teknologiaa kehittävissä hankkeissa.

 

Yhteisöllistä, virkeää arkea

Caritaksen arvoissa korostuu yhteisöllisyys. Palveluasumisen kohteet tarjoavat aktiivisen ja yhteisöllisen tavan elää. Talojen virkeä arki täyttyy monenlaisesta maksuttomasta, kaikille avoimesta harrastetoiminnasta ja tapahtumista. Kenenkään ei tarvitse olla yksin, jos ei niin halua.

Lähes sadan vapaaehtoisen joukko antaa korvaamattoman panoksensa koko yhteisölle. He vetävät harrastekerhoja, avustavat retkillä, toimivat ulkoiluapuna tai ihan vaan ystävänä, joka kuuntelee. Vapaaehtoistyö antaa hyvän mielen ja sisältöä elämään paitsi lähimmäiselle myös vapaaehtoiselle itselleen.