Olemme yhteiskunnallinen yritys

Meille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Se kertoo, että yhteisömme ensisijainen tarkoitus ja tavoite on yhteisen hyvän tuottaminen. Caritas harjoittaa vastuullista liiketoimintaa ja toimii avoimesti ja läpinäkyvästi. Maksamme verot Suomeen.

Caritas Palvelut Oy:n liiketoiminnasta syntyviä tuottoja käytetään vanhus- ja vammaistyöhön Pohjois-Suomessa. Teemme hyvää ja jaamme hyvää.

Lue lisää yhteiskunnallisista yrityksistä Suomalaisen Työn Liiton sivuilta.

Arvomme elävät arjessa

Lähimmäisenrakkaus:  Toimintamme pohjana on kristillinen ihmiskäsitys. Lähimmäisenrakkaus näkyy arjessamme toisten ihmisten huomioon ottamisena, aitona välittämisenä sekä erilaisuuden hyväksymisenä. Kunnioitamme ihmisen yksityisyyttä, henkilökohtaisia elämänarvoja ja elämänkatsomusta – jokaisella on oikeus itsenäiseen elämään ja päätöksentekoon.

Yhteisöllisyys: On yhdessä olemista ja tekemistä, aktiivista vuorovaikutusta ja vahvaa me-henkenä. Yhteisömme ovat avoimia, ja haluamme että jokainen voi tuntea itsensä tervetulleeksi ja löytää oman tavan osallistua ja kantaa vastuuta yhteisössä, kukin kyvykkyyksiensä ja kiinnostuksensa mukaan. Yhteisöllisyyden kautta voimme lisätä toivon, tuen ja turvallisuuden kokemuksia ikäihmisten ja vammaisten elämässä.

Eettisyys: Näkyy pyrkimyksenämme oikeudenmukaisiin ratkaisuihin sekä sitoutumisena toiminnan korkeaan ammattietiikkaan. Vastaamme siitä, että työskentelemme turvallisesti ja että toimintamme on rehellistä. Haluamme olla meille annetun luottamuksen arvoisia.

Vastuullisuus: Harjoitamme vastuullista liiketoimintaa ja voitostamme suurin osa kanavoituu yhteiskunnalliseen hyvään. Sosiaalinen vastuullisuus on yhdenvertaisuutta edistävää toimintaa, työntekijöiden osallistamista ja vakituisten työpaikkojen luomista, sekä vastuullista yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Ympäristövastuu velvoittaa meitä huomioimaan ympäristövaikutukset omassa toiminnassamme ja hankinnoissa.