Hyvää elämää vanhuksille ja vammaisille

Caritas Palvelut Oy tuottaa monipuolisia sosiaali- ja terveyspalveluja Pohjois-Suomessa. Olemme yhteiskunnallinen yritys – teemme jokapäiväisen työmme lisäksi liiketoimintamme kautta yhteiskunnalllista hyvää. Harjoittamme vastuullista liiketoimintaa ja toimimme vahvalla arvopohjalla.

Olemme osa Diakonissalaitoksen yhteiskunnallista konsernia. Caritas-Säätiö myi koko Caritas Palvelut Oy:n osakekannan Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle 31.8.2020.

Caritas-Säätiön perustajajäsenet

 • Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä
 • Alma och K.A. Snellman Säätiö
 • Oulun Invalidien Yhdistys ry
 • Oulun Seudun CP-yhdistys r.y
 • Oulun kauppaseuran säätiö
 • Oulun Rintamaveteraanit ry
 • Oulun Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry
 • Sotainvalidien Veljesliiton Oulun osasto ry

Caritas-Säätiön hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston jäsenet 2017-2020

 • Rahikainen Hannu, puheenjohtaja
 • Riihiaho Pirkko, varapuheenjohtaja
 • Myllylä Sirkka-Liisa
 • Okkonen Tuula
 • Isohookana Terttu
 • Hirvenoja Anna-Liisa
 • Kouri Arto
 • Vuollo Kari
 • Kopperoinen Miika
 • Haukipuro Kaarina
 • Sankilampi Pertti
 • Hammar Harry
 • Annala Sakari
 • Åström René
 • Bäckström Valter

Hallitukset

Caritas Palvelut Oy:n hallitus 1.9.2020 alkaen

 • Olli Holmström pj
 • Jaana Laaksonen
 • Jukka Rautavalta
 • Ella Suojalehto
 • Heikki Keränen
 • Sari Elomaa-Siren, sihteeri

 

Caritas-Säätiön hallitus 2018-2020

 • Keränen Heikki, puheenjohtaja
 • Vieru Markku, varapuheenjohtaja
 • Keinänen-Kiukaanniemi Sirkka
 • Tervo Mervi
 • Pennanen Matti
 • Jämsä Timo
 • Mattila Ilkka

Caritas-Säätiön va. toimitusjohtaja Marja-Leena Tahkola.

Caritas Palvelut Oy:n johtoryhmä 1.9.2020 alkaen

Johtoryhmä

 • Leila Rutanen pj
 • Anne Filali
 • Paula Tuominen
 • Aino Kaisa Karjalainen

 

Yhteystiedot

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr

Helsingin Diakonissalaitos on yli 150-vuotias säätiö, joka tekee rohkeasti työtä ihmisarvoisen elämän puolesta. Säätiö tarjoaa yhdessä siihen kuuluvan Rinnekodin sekä tytäryritysten Diakonissalaitoksen Hoivan ja Caritas Palveluiden kanssa vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka parantavat asiakkaiden arkea.

Diakonissalaitos työllistää valtakunnallisesti noin 3000 henkilöä ja sen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2019 oli 190 M€. Säätiö on yhteiskunnallinen yritys ja kannattava liiketoiminta on väline paremman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen.