10 päivää, 10 näkökulmaa vammaisten työllistämiseen, osa 3

Duunista totta! -hankkeella pyritään saattamaan yhteen koulutuksen ja osaamista omaavat vammaiset henkilöt ja työnantajat Oulussa, Rovaniemellä ja Kempeleessä. Lisäksi tavoitteena on lisätä työelämän tietoutta vammaisten henkilöiden työllistämisestä ja ennaltaehkäistä vammaisten henkilöiden syrjäytymistä.

Viikolla 41 käynnistyi hankkeen kampanja 10 päivää, 10 näkökulmaa vammaisten työllistymiseen. Julkaisemme tässä artikkelissa näkökulmat 6/10 – 10/10. Seuraa Duunista totta -hanketta myös Facebookissa ja Twitterissä.

6/10 Palkkatuki myös työkyvyttömyyseläkkeellä

Duunista Totta 10 paivaa 10 nakokulmaa

TE-toimisto voi myöntää palkkatukea työnantajalle myös työkyvyttömyyseläkettä saavan henkilön palkkaamiseen. Työsopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Työnantaja maksaa työntekijälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Jos työnhakijalla on vamma tai sairaus, joka alentaa olennaisesti ja pysyväisluonteisesti tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä palkkatuen voi saada enintään 24 kk:ksi kerrallaan, ja sen suuruus voi olla 50 % palkkauskustannuksista.

Lisätietoja palkkatuesta

 

7/10 Onko vammaisen palkkaaminen riski?

Duunista Totta 10 paivaa 10 nakokulmaa

Ei ole sen enempää kuin kenenkään muunkaan palkkaaminen. Samat työelämän pelisäännöt ja lainsäädännöt koskevat niin vammaisia, kuin vammattomia ihmisiä.

 

8/10 TE-palveluista taloudellista tukea työllistämiseen

Duunista Totta 10 paivaa 10 nakokulmaa

TE-palvelut tukee myös työnantajaa!

Työnantajalla on mahdollisuus jopa 50 % palkkatukeen työllistäessään vammaisen henkilön. Palkkatuella katetaan työllistämisestä aiheutuvia kustannuksia. Työnantaja voi hakea palkkatukea sähköisesti Palkkatuki-verkkopalvelussa, jossa voi myös seurata hakemuksen käsittelyvaiheita. Työnantaja voi hakea palkkatukea myös kirjallisella lomakkeella siltä työ- ja elinkeinotoimistolta, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee tai jonka työnhakijoita tuella on tarkoitus palkata.

Työolosuhteiden järjestelytukea (max. 4 000 €) myönnetään työpaikalla tehtäviin välttämättömiin muutoksiin, uusiin apuvälineisiin tai kalusteisiin, tai jos uusi työntelijä tarvitsee työssä apua toiselta työntekijältä.

Lisätietoja palkkatuesta
Lisätietoja työolosuhteiden järjestelytuesta

 

9/10 Kirkastamalla työtehtävät tehostat työntekoa

Duunista Totta 10 paivaa 10 nakokulmaa

Työnantaja!

Työtehtäviä voi myös muotoilla ja tuunata tekijän osaamisen ja työkyvyn sekä työnantajan tarpeiden mukaan.

Mitä ”ylimääräistä” työtä perustehtävästä pystyy erottamaan?

Miten työnteko tehostuisi, jos ”ylimääräinen” työ annettaisiin tehtäväksi jollekin muulle?

Millaisella työnjaolla henkilöstön osaaminen saataisiin parhaiten käyttöön?

 

10/10 Duunista totta -hanke auttaa

Duunista totta -hanke 10 paivaa 10 nakokulmaa

Tavoitteemme on auttaa koulutuksen saaneita vammaisia henkilöitä työllistymään palkkasuhteiseen työhön Oulun, Kempeleen ja Rovaniemen alueella.

Tarjoamme apua, tukea, ohjausta ja neuvontaa kaikissa työllistymiseen liittyvissä asioissa. Räätälöimällä työtehtäviä ja organisoimalla työympäristöä ja voidaan työvoimaa kohdentaa tehokkaammin täsmätyöhön, myös osa-aikaisesti.

Duunista totta –hankkeen työntekijät tukevat työnhakijaa sekä työnantajaa ja koko työyhteisöä. Ota rohkeasti yhteyttä, oli kyse sitten työllistymisestä tai työllistämisestä!