10 kysymystä digijelpparille

Esitimme 10 kysymystä DigiJelppari-hankkeessa toimivalle vapaaehtoisellemme. Hannele Kälkäinen vastasi kysymyksiin näin:

 

1. Miten tulit DigiJelppari-hankkeen pariin?

Etsin Oulunseudulta sopivaa harjoittelupaikkaa ja Caritas-Säätiö tuntui tähän tarkoitukseen sopivalta paikalta. Tulin haastatteluun, jossa minulle kerrottiin, että olisi mahdollista päästä harjoitteluun DigiJelppari-hankkeeseen.

 Ammateiltani olen kotitalousyrittäjä sekä lähihoitaja. Tällä hetkellä olen kotiäitinä, mutta samalla opiskelen Lapin Ammattikorkeakoulun sosiaalialan tutkinto-ohjelmassa sosionomiksi. Omat digitaitoni ovat perusosaamista ja sosiaalialan opinnoissani karttuneita tietotekniikan taitoja.

 

2. Montaako ikäihmistä olet jo auttanut/autat parhaillaan?

Harjoittelun aikana olen saanut auttaa 23 eri-ikäistä ikäihmistä.

 

3. Millaisissa asioissa ikäihmiset yleensä kaipaavat apua?

Ikäihmisillä on käytössään älypuhelimia, tabletteja, pöytätietokoneita ja tulostimia. Avun tarve digiasioissa on vaihdellut sähköpostin opastuksesta tietokoneen reitittimien asentamiseen. Eniten ohjausta on kaivattu älypuhelimen käytössä sekä valokuvien siirtämisessä tabletilta tai puhelimesta tietokoneelle. Myös internetin hakukoneilla on harjoiteltu etsimään tietoa.

Opastus on aloitettu joka kerta asiakkaan toiveiden mukaisesti, joko suoraan ennalta sovittuihin asioihin paneutumalla tai sitten opastettava on kerännyt konkreettisesti listalle asioita, joihin toivoisi saavansa opastusta. Näitä listalla olevia asioita olemme sitten käyneet yhdessä läpi.

Opastamieni ikäihmisten digitaidot ovat vaihdelleet yllättävän paljon, riippuen aiemmasta henkilökohtaisesta kiinnostuksesta ja asenteesta digimaailmaa kohtaan.

 

4. Mikä on ollut parasta opastamisessa?

Parasta on ollut huomata ikäihmisen asenteellinen muutos digitaalista maailmaa kohtaan. Myös rohkeuden ja innostuksen lisääntyminen uutta kohtaan on ollut palkitsevaa todistaa. Sosiaalinen elämä on avautunut monelle aivan uudella ulottuvuudella, esimerkiksi Facebookin tai Skypen kautta. Tämä on hienoa!

 

5. Oletko kokenut jonkun asian haasteelliseksi?

Haasteellisena olen kokenut ennakkoluulot digitaalista maailmaa kohtaan. Tämä on ikäihmisten parissa toisaalta täysin ymmärrettäviä. Digitaalinen maailma on jatkuvaa muutosta, ja sen kehityksessä mukana pysyminen tuottaa ongelmia kaikenikäisille, ei ainoastaan ikäihmisille.

Opastettavaksi ilmoittautuneille ikäihmisille on esitietona kerrottu, että me vapaaehtoiset emme ole tietotekniikan ammattilaisia. Siitä huolimatta minua on toisinaan luultu atk-tukiammattilaiseksi. Mutta näistäkin tilanteista olen selvinnyt kertomalla omaavani vain perustaidot tietoteknisesti.

 

6. Onko eteen tullut kysymyksiä, joihin et ole osannut vastata? Miten silloin toimit?

On tullut tilanteita, joissa en ole osannut vastata opastettavan esittämiin kysymyksiin tai pystynyt auttamaan asiassa, mihin on opastusta haettu. Näistä olen selvinnyt yhdessä opastettavan kanssa asiaa ratkoen, esimerkiksi internetistä tietoa etsimällä. Asiakkaan suostumuksella olen soittanut atk-tukiammattilaiselle, kun sellaisen tarve on selkeästi ollut.

 

7. Kauanko yleensä yksi vierailu kestää?

Vierailut on kestäneet reilun tunnin, mutta joissakin tapauksissa olen ollut huomattavasti pitempäänkin. Nämä opastuskerrat ovat olleet myös itselleni hyviä oppimistilanteita.

 

8. Millainen henkilö mielestäsi sopii tällaiseen vapaaehtoistyöhön?

Ikäihmisten valmius oppia uutta ja omaksua tietoa on riippuvainen monista tekijöistä, mikä olisi hyvä osata ottaa huomioon opastuksessa. Tähän vapaaehtoistyöhön soveltuu ihminen, joka on itsekin valmis oppimaan uutta. Erilaisten ihmisten kohtaamisen taito on tärkeä sekä kyky kuunnella.

Opastajan maanläheisen suhtautumisen digitaaliseen maailmaan näen myös plussaksi. Olen huomannut opastettavien olevan rohkeampia esittämään kysymyksiä opastajalta, joka ei ole itsekkään liian tekninen.

 

9. Millainen olo sinulla on lähtiessäsi ikäihmisen luota?

Olen iloinen ja onnellinen, jos olen kyennyt auttamaan. Ikäihmiset ovat tulleet tutuiksi, koska opastuksien aikana on keskusteltu paljon muustakin kuin digiasioista. Myös tämä on ollut antoisaa.

 

10. Suosittelisitko vapaaehtoistyötä muillekin?

Ehdottomasti. Tässä vapaaehtoistyön muodossa on mahdollista saada arvokasta kokemusta ihmisten kohtaamisesta sekä kartuttaa omia opettamisen ja ohjaamiseen taitoja.

Suosittelen vapaaehtoistyötä kaikille ihmisille ja erityisesti sosiaalialan opiskelijoille – tämä on yksi loistava tapa kartuttaa ammatillista osaamista ja tietotaitoa.

 

DigiJelppari on Caritas-Säätiön kolmivuotinen (2019-2021) hanke, jossa oululaiset ikäihmiset saavat digiopastusta vapaaehtoisilta. Hankkeen tavoitteena on oululaisten ikäihmisten (+65 v.) osallisuuden parantaminen ja yksinäisyyden vähentäminen uusien digitaitojen avulla. Lue lisää hankkeen sivuilta tai seuraa toimintaamme Facebookissa.

 

Ota yhteyttä: 

Keränen Matleena,
projektikoordinaattori, DigiJelppari-hanke
044 468 4201
etunimi.sukunimi​@caritas-saatio.fi