Paro-hyljerobotti aktivoi vanhuksia Caritaksessa

 

 

Robottihylje rauhoittaa ja aktivoi muistisairaita vanhuksia

Muistisairaiden palvelukodissa Caritas Willa Lupiinissa Paroa on käytetty aktiivisesti. Johtavana ohjaajana toimivan, sairaanhoitaja Marika Huotarin mukaan asukkaat reagoivat Paroon vaihtelevasti. Paron ääntely ja liikehdintä aktivoi vanhuksen tyypillisesti silittämään ja juttelemaan sille. Myös pitkään puhumatta ollut asukas on Paron syliin saatuaan aktivoitunut yllättäen juttelemaan, mikä on ilahduttanut hoitajia.  Syliin ottamisella voi olla myös rauhoittava vaikutus: ”Paro painaa sen verran, että sylissä todella tuntuu olevan jotakin. Paron sylissä pitäminen voi siis rauhoittaa levotonta muistisairasta”, kertoo Marika.

Paro voi herättää monenlaisia mielikuvia ja muistoja, esimerkiksi lemmikkieläimistä vauvan hoitoon. Kehittäjiensä mukaan Paron vaikutus perustuu juuri siihen, että sitä saa hoivata ja siltä saa hoivaa. Hoivaaminen onkin yksi tärkeimpiä asioita elämän merkitykselliseksi kokemisessa, myös iäkkäillä ihmisillä. Hoivakodeille Paro on luonnollisesti helpompi ratkaisu kuin elävä lemmikki. Hoivarobotin kehittäjät valitsivat eläinhahmoksi tarkoituksella juuri hylkeen, koska tavanomaiset lemmikkieläimet kuten koira ja kissa, voivat herättää pelkoa joissakin ihmisissä. Hylje on myös kulttuurisesti neutraalina pidetty eläin.

Kaikkia vanhuksia se ei suinkaan yhtä paljon innosta ja joitakin isosilmäinen liikehtivä robotti saattaa jopa hieman pelottaa. Tällöin sen käyttöä ei tietenkään asukkaalle tyrkytetä. ”Kaiken kaikkiaan Paroa pidetään meillä hyvänä tyyppinä, josta on tietyille asukkaille iloa, se aktivoi ja toisaalta rauhoittaa, toimii seuranpitäjänä. Toki se ei korvaa hoitajia, mutta silloin kun hoitajat ovat muissa hommissa, Paro toimii hyvänä kaverina”, Marika täsmentää.

Paro rauhoittaa vanhusta

Kuva: Paron sylissä pitämisellä on monelle rentouttava vaikutus. Paro painaa 3 kiloa.

Paro, vanhus ja hoitaja

Kuva: Yhteiset hetket Paron kanssa voivat lisätä ja syventää vanhuksen sosiaalista vuorovaikutusta. Paron avulla hoitaja voi löytää yhteyden sulkeutuneeseen vanhukseen ja saada uutta tietoa hoidettavastaan. Kuvassa lähihoitaja Anna-Maria Kaihua tutkii Paroa yhdessä palvelukodin asukkaan kanssa.

Hoivateknologian monet mahdollisuudet

Paro-robottihylje on hyvä esimerkki teknologian lukuisista mahdollisuuksista. Kiinnostus hoivateknologiaa kohtaan on viime vuosina ollut kovassa nosteessa. Monessa hoivapalveluja tuottavassa yrityksessä innovatiivisiin tuotteisiin suhtaudutaan kuitenkin terveellä varauksella. Se mitä teknologialla pyritään kehittämään, ei luonnollisesti saa olla pois laadukkaasta ihmisten tekemästä hoitotyöstä. Eikä Japanissa kehitettyä Paro-hyljettä olekaan varsinaisesti suunniteltu korvaamaan hoitajien työtä, vaan tuomaan siihen oman lisänsä. Se voi myös antaa hoitotilanteessa olevalle hoitajalle uutta tietoa hoidettavasta.

Caritaksessa seurataan mielenkiinnolla hoivateknologian uusia innovaatioita. Teknologian tuomia mahdollisuuksia vanhustenhoidossa onkin monia, joista esimerkkinä voi mainita paikantavat turvalaitteet ja erilaiset vanhuksen hyvinvointia seuraavat liikesensorit. Mikäli jokin uusi tuote nähdään potentiaalisesti hyödyllisenä ja asiakkaan elämänlaatua lisäävänä, ollaan Caritaksessa lähtökohtaisesti halukkaita kokeilemaan niiden toimivuutta.

Paroon tutustumista hoitajan kanssa

Kuva: Paro-hoivarobottia ei ole suunniteltu korvaamaan hoitajien työtä, vaan tuomaan siihen oman lisänsä. Paroon tutustuminen yhdessä hoitajan kanssa on samalla vuorovaikutuksellista yhdessäoloa. Kuvassa lähihoitaja Anna-Maria Kaihua ja Caritas Willa Lupiinin asukkaita.