Koronavirus: Ikäihmisiä voi tavata turvaväli ja käsihygienia huomioiden, ulkoilua suositellaan

THL ja Sosiaali- ja terveysministeriö ovat päivittäneet 19.5.2020 ohjeistusta siitä, miten ikääntyneet voivat suojautua koronavirustartunnalta.

Ohjeistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, miten yhteydenpitoa läheisiin voidaan toteuttaa turvallisesti sekä miten ikääntynyt voi ylläpitää hyvinvointiaan ja toimintakykyään poikkeusoloissa.

Erityisesti yli 70-vuotiaiden pitää välttää altistumista koronavirukselle, koska heillä on muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Tämä johtuu siitä, että elimistön puolustuskyky heikkenee, kun ikää karttuu. Ikääntyneillä on myös enemmän perustauteja, jotka altistavat vakavalle koronavirustaudille.

 

Mitä ikääntynyt itse voi tehdä välttääkseen tartuntoja?

Ikääntyneiden on hyvä noudattaa samoja yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi kuin muidenkin. Näitä ovat lähikontaktien välttäminen ja etäisyyksien pitäminen muihin ihmisiin sekä hyvä käsihygienia.

Hoidettaessa itse kauppa- ja apteekkiasiointeja tai käytäessä terveyskeskuksessa, on huolehdittava käsihygieniasta ja pidettävä vähintään 1-2 metrin turvaväli. Myös asiointia ruuhka-aikaan kannattaa välttää.

Apua voi tarvittaessa pyytää läheisten lisäksi kaupungilta, seurakunnasta tai järjestöiltä, sekä maksullisena palveluna kotihoidosta. 

Mikäli ikääntyneellä on hengitystieinfektion oireita, hänen pitää välttää kontakteja muihin ihmisiin ja ottaa yhteys lääkäriin. Sairastuessaan ikääntyneen pitää hakeutua hoitajan tai lääkärin vastaanotolle.

 

Sosiaaliset suhteet tärkeitä myös poikkeusoloissa

Läheisiin ja ystäviin on tärkeää pitää yhteyttä esimerkiksi puhelimella tai muilla etäyhteydenpitovälineillä.

Kasvotusten tapaamisissa on pidettävä huoli kahden metrin turvavälistä. Läheiset ihmiset ovat myös tärkeitä tukijoita arjen sujumiseksi poikkeusoloissa.

Vierailulle ei pidä mennä yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien luokse, jos on vähäisiäkin hengitystieinfektion oireita.

Vierailut riskiryhmään kuuluvan luona pitää tehdä turvallisesti. Kättelyä, halaamista ja muita ylimääräisiä lähikontakteja pitää välttää. Vierailijan on myös suojattava hengitystiensä hengityssuojaimella. Käsihygienia ennen ja jälkeen vierailun on tärkeää.

 

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseen erityistä huomiota

Aktiivisuus ja omien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten kykyjen monipuolinen käyttö pitää yllä ikääntyvän hyvinvointia ja toimintakykyä. Mikä tahansa mielekäs tekeminen auttaa ylläpitämään hyvinvointia, kuten kotityöt, leivonta, käsityöt, lukeminen tai piha- ja puutarhatyöt.

Ikääntyneen on hyvä liikkua päivittäin joko ulkoilemalla tai kotona vaikka jumppatuokiona.

Monen arkiliikkuminen on kevään aikana vähentynyt. Kannustamme  Caritaksessa asuvia ikäihmisiä ulkoilemaan ja nauttimaan keväästä ja kesästä. Ulkoilu ja liikunta vahvistavat vastustuskykyä. Pienissä ryhmissä, esimerkiksi naapurin kanssa, voi myös liikkua, kun muistaa turvavälit ja muut annetut ohjeet.

Olennaista on myös huolehtia terveydestä. Varattuja lääkäriaikoja ei pidä perua ilman syytä. Hoitoon on hakeuduttava myös, jos pitkäaikaissairaus vaatii säännöllisiä kontrollikäyntejä terveydenhuollossa.

 

Ohjeita Caritaksen palvelukodeissa asuvien omaisille

Palvelukodissa (ympärivuorokautisessa asumispalvelussa) asuvan läheisen tapaaminen on mahdollista ulkona kahden metrin turvaväli ja hyvä käsihygienia huomioiden. Kättelyä, halaamista ja muita ylimääräisiä lähikontakteja pitää välttää.

Omaiset voivat sopia etukäteen ajan läheisensä tapaamiseen soittamalla palvelukotiin. Henkilökuntamme tuo asukkaan sovittuna aikana ulko-ovelle ulkovaatteisiin puettuna. Vierailijan on hyvä käyttää suu-nenäsuojusta (voimme myös tarvittaessa antaa sellaisen palvelukodista).

Yleinen vierailukielto on edelleen voimassa palvelukodin sisätiloissa.

Vierailukielto ei enää koske välttämättömiä kuntoutuspalveluja, joten asukkaan henkilökohtaisia fysio- ja toimintaterapiapalveluja voidaan toteuttaa asukkaan kotona/asuinhuoneessa. Terapeutin tulee olla asianmukaisesti suojattu.