Kotona kaikki hyvin

Autamme ja avustamme sinua niin henkilökohtaisesti, kodin askareissa kuin terveysasioissa, mutta teemme paljon muutakin. Asiakas saa kotiinsa juuri sellaisia palveluita, joita tarvitsee ja haluaa. Meille on tärkeää, että ikääntynyt voi elää hyvää arkea iän mukanaan tuomista haasteista huolimatta.

Kotihoitopalvelut

Kun ikääntynyt tarvitsee tukea päivittäisissä asioissa ja arjen hallinnassa, tuetaan turvallista kotona asumista kotihoidon palveluiden avulla. Asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa yhteistyössä sovitaan henkilökohtaisen palvelusuunnitelman sisällöstä.

Omaa aikaa omaishoitajalle

Meiltä Caritaksesta omaishoitaja voi saada osaavan ja ystävällisen hoitajan kotiin vapaidensa ajaksi. Tai läheisen voi tuoda meille päivätoimintaan.

Kotisiivous

Olemme erikoistuneet ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden kotisiivouksiin. Meille on tärkeää kohdata asiakas ystävällisesti, hänen kotiaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Kaikki työntekijämme ovat koulutettuja ja luotettavia ammattilaisia. Teemme kotisiivouksia Oulun alueella.

Palveluseteli-info

Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla kaupunki järjestää palveluja asukkailleen. Palveluseteli myönnetään kaupungin palveluohjauksen tekemän palveluntarpeen arvioinnin jälkeen niille, jotka täyttävät palveluunpääsykriteerit.