Päivätoiminta rytmittää arkea

Päivätoiminta on olennainen osa asukkaidemme arkea. Päivätoiminnan tavoitteena on tukea vammaisen henkilön osallisuutta niin omaan arkeen, kuin ympäröivän yhteiskunnan eri toimintoihin sekä lisätä yhteisöllisyyttä.

Mottomme: Jokainen osaa ja pystyy omalla tavallaan

Mielekäs yhdessä tekeminen tuo sisältöä arkeen ja ylläpitää toimintakykyä. Päivätoiminnassa painottuvat asiakkaiden toiveet, osallisuus ja kokemuksellisuus.

Suunnittelemme toiminnan kunkin osallistujan yksilölliset tarpeet huomioiden, hänen omia vahvuuksiaan tukien ja kannustaen. Vaihtelevalla ja monipuolisella sisällöllä mahdollistetaan jokaiselle ryhmäläiselle erilaisia elämyksiä ja mielekästä sisältöä elämään.

Toiminnan runko muodostuu päivittäin vaihtuvista teemoista. Yhdessä asiakkaiden kanssa rakennamme jokaiselle ryhmälle omannäköisen sisällön toiveet huomioden. Ajankohtaiset teemat ja vuodenajat näkyvät toiminnassa, retkeilemme, harrastamme taidetta ja kulttuuria. Teemme aktiivista yhteistyötä paikallisten toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Päivätoimintamme tavoitteisiin kuuluvat:

 • Mielekkään sisällön ja rytmin tarjoaminen arkeen – nähdyksi ja kuulluksi tuleminen
 • Ryhmässä toimiminen
 • Itsetunnon kehittyminen onnistumisen kokemusten kautta
 • Elämysten mahdollistaminen
 • Yhteiskuntaan ja yhteisöön kuuluminen
 • Omatoimisuuden lisääntyminen
 • Jo opittujen taitojen ylläpitäminen sekä uusien taitojen oppiminen
 • Onnistumisen elämysten saaminen tekemisen kautta
 • Jokaisen yksilöllisten kykyjen ja haasteiden huomioiminen toiminnassa

Päivätoimintamme sisältöön kuuluu:

 • kädentaidot
 • luova itseilmaisu
 • musiikki
 • luonto ja eläimet
 • ryhmässä toimiminen ja retket
 • liikunta, ulkoilu
 • elämänhallinnan ja itsestä huolehtimisen taitojen ylläpito/harjoittelu
 • kirjoitus-, luku- ja laskutaitojen ylläpitäminen / oppiminen
 • kognitiiviset taidot, aivojumppa, pelit
 • kommunikaatio ja sosiaaliset tilanteet
 • vierailijat sekä toiminta yhteistyökumppaneiden kanssa

Yhteisöllisyyttä edistäen

Caritaksen arvoissa korostuu yhteisöllisyys, jota edistämme kaikessa toiminnassamme, niin myös päivätoiminnassamme. Vierailemme säännöllisesti toistemme luona, teemme porukalla retkiä tai järjestämme yhteisiä tempauksia. Yhteiset hetket uusien ystävien kanssa ovat aina odotettuja kohokohtia arjessa.

Päivätoimintaa tarjolla Oulussa

Järjestämme päivätoimintaa omissa tiloissamme eri puolilla Oulua.

Kehitysvammaisille:

Caritas Kippari
Caritas Kompassi
Caritas Luotsi
Caritas Maininki

Vammautuneille:

Caritas Nestori
Caritas Celesta
Caritas Veturi

Mukaan toimintaamme

Kiinnostuitko palvelusta? Päivätoimintaamme voi hakeutua mukaan ottamalla yhteyttä omaan sosiaalityöntekijään ja hänen kanssaan kartoittaa mahdollisuutta saada palvelua varten tarvittavaa maksusitoumusta tai palveluseteliä. Annamme mielellämme lisätietoja palvelusta. Myös tutustumiskäynti eri päivätoimintaryhmiimme järjestyy joustavasti.

Rakennamme kanssasi henkilökohtaisen suunnitelman ja tavoitteet toiminnalle. Etsitään yhdessä sinulle sopiva ryhmä!

Ota yhteyttä

Seppänen Anna-Leena

Asiakkuussuunnittelija, vammaispalvelut

050 375 8276

etunimi.sukunimi​@caritaslaiset.fi