Sissit saapuvat apuun

 

Kun jossakin Caritaksen yksikössä työntekijä äkillisesti sairastuu, voi yksikön esimies tilata sissin paikkaamaan väliaikaista työvoimapulaa. Caritaksessa sissejä on neljä, ja he ovat kaikkien Caritaksen asumisyksiköiden ja kotihoidon käytettävissä. Sissit valittiin tehtävään sisäisellä haulla kevään aikana.

Vakituisista sijaisista on hoitoalalla palveluntuottajalle merkittävä hyöty ja käytäntöä on jo pidempään toteutettu muun muassa yliopistollisissa sairaaloissa ja isojen kaupunkien kunnallisissa päiväkodeissa. Kun vakituisia sijaisia on omasta takaa saatavilla, esimiehillä ei mene aikaa sijaisten etsimiseen. Omat yksiköt tulevat kiertäessä hyvin nopeasti tutuiksi ja sijaisten perehdyttämiseen käytettävä aika vähenee. Tätä kautta myös asiakastyön laatu paranee.

Sosiaalisia taitoja ja oma-aloitteisuutta  

Kuukauden jälkeen tuntemukset vakituisena varahenkilönä työskentelystä on kaikilla sisseillä varsin positiiviset: ”En lähtisi enää vanhaan työhön takaisin”, toteaa Juha. Ja juuri tällaista palautetta sissien esimiehenä toimiva Hanna-Riikka Pöppönen mielellään kuulee:

”Sisseiltä vaaditaan aivan erityistä itsenäisyyttä ja kykyä heittäytyä uusiin tilanteisiin. Oman esimiehen kanssa ei olla päivittäin tekemisissä, vaikka puhelimen päässä saatavilla olenkin. Eihän tämä varmasti ihan kaikille sovi, mutta niille joille sopii, tämä voi olla nimenomaan se ihanteellinen tapa tehdä työtä.”

Tähän yhtyvät myös sissit, jotka korostavat työskentelyssään sosiaalisten taitojen merkitystä ja oma-aloitteisuutta: ”On uskallettava kysyä ja olla omatoiminen, koska tyypillisessä tilanteessa yksikössä ei ole aikaa koko ajan kädestä pitäen ohjata työtehtäviin.” Sissien kertoman mukaan vastaanotto yksiköissä on kuitenkin ollut yksinomaan positiivista. Koska toiminta on vielä alussa, ihan kaikissa paikoissa sissejä ei vielä ensimmäisellä työkeikalla tunneta: ”Sinäkö se olet se meidän uusi kesätyöntekijä”, kertoo Caritaksessa kolme vuotta lähihoitajana työskennellyt Juha kokemuksistaan naureskellen.

Ajan kanssa sissit oppivat tuntemaan moninkertaisesti enemmän työntekijöitä kuin tavanomaisessa lähihoitajatyössä: ”Kyllä tämä nimenomaan lisää sitä yhteisöllisyyden tunnetta, kun on työkavereita joka paikassa”, toteaa Juha.

Sijaistaminen koetaan asiakastyössä usein kuormittavana, mutta sisseillemme usein vaihtuvat tilanteet ja uudet ihmiset ovat olleet ensisijaisesti positiivinen asia työssä. Sissien työvuorot ovat päivä- ja iltavuoroja, ja ne suunnitellaan normaalisti kuusi viikkoa kerrallaan. Vapaapäivät ja lomat pysyvät siis ennallaan, vain työn sijainti voi vaihtua lyhyellä varoitusajalla. Yövuoroja sisseillä ei ole suunnitellusti lainkaan. Näillä toimilla pyritään turvaamaan vakituisten sijaisten työssäjaksaminen.

Ennakkoluulottomat caritaslaisuuden lähettiläät

Juhalle vaihtelu on tuonut työhön lisää mielekkyyttä, eikä hän ole kokenut kiertämistä lainkaan stressaavana: ”Aiemmasta hoitotyön kokemuksesta on ollut suuresti hyötyä. Vammaistyössä pitkään toimineena apuvälineet ovat tulleet varsin tutuiksi, enkä ole kokenut haastavana työskentelyä vanhuspuolella. Koko ajan oppii uutta, mutta en ehkä suosittelisi tätä sissityötä ihan vastavalmistuneelle.”

Sannalle sissinä työskentely näyttäytyi juuri mahdollisuutena kartuttaa omaa ammattitaitoa. Ja toden totta, kiertävässä asiakastyössä voi sanoa työskentelevän varsinaisella näköalapaikalla. Sissien kartuttamaa laaja-alaista tietoa tullaan varmasti hyödyntämään koko työyhteisön kehittämiseksi, lupaa Hanna-Riikka.

Sissit työskentelevät pääosin Oulussa, mutta kun akuutti tarve tuli, oli Sanna valmis lähtemään Rovaniemelle viiden päivän keikalle. Reissusta jäi hyvät fiilikset ja Sanna kertoi olevansa valmis samaan myös toistamiseen, jos tilanne sitä vaatii.

”Ennakkoluuloton pitää kyllä olla, muuten ei pärjää”, kiteyttää Satu. Kun siihen lisää vielä sissiemme joustavuuden ja yhteisöllisen ajattelutavan, voidaan sanoa, että ollaan caritaslaisuuden ytimessä.