Tärkeää tietoa työhakemuksesi ja henkilötietojesi käsittelystä

Caritas Palvelut käsittelee työhakemuksen jättäneiden henkilöiden henkilötietoja rekrytoinnin toteuttamiseksi. Tämä informaatio koskee sekä avoimen hakemuksen, sähköpostihakemuksen että tiettyyn tehtävään kohdennetun haun kautta tulleita hakemuksia ja henkilötietoja. Noudatamme EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679 EU) ja siihen liittyvien lakien ja muiden säädösten vaatimuksia sekä eri toimialojen erikoislainsäädäntöä. Päivitämme tätä informaatiota tarvittaessa.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Yhteisrekisterinpitäjät:
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr (0116480-8)
Caritas Palvelut Oy (0307082-1)

Rekisterinpitäjän edustaja:
Henkilöstöjohtaja Mari Rautiainen
etunimi.sukunimi@hdl.fi,
Puh: 050 431 6002


Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava Leenamaija Sipponen
tietosuoja@hdl.fi
Alppikatu 2, 00530 Helsinki
Puh: 0400 728 516

Mihin tarkoitukseen käsittelemme henkilötietoja?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on henkilöstön rekrytointi. Tietojesi käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Käsittelemme tietoja, joita olet antanut työhakemuksessasi ja joita syntyy rekrytointiprosessissa sekä suostumuksellasi tehtävässä henkilö- ja soveltuvuustestauksessa tai joita saadaan ilmoittamiltasi suosittelijoilta.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 •  Yksilöintitiedot: etu- ja sukunimi, syntymäaika, kansalaisuus
 • Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten työkokemus, koulutustiedot, osaaminen,
  luottamustoimet, ulkomaalaisen työlupa
 • Haastatteluun sekä mahdollisiin videohaastatteluihin ja henkilöarviointeihin liittyvät tiedot
 • Mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot

Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään ensisijaisesti sinulta itseltäsi työnhakijana tai suostumuksellasi suosittelijoilta tai henkilöarvioinnista. Tiedot koostuvat rekrytointiprosessissa tallennetuista tiedoista. JulkiTerhikistä tarkistamme sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön ammattioikeutta koskevat tiedot. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

Mille tahoille luovutamme tietoja ja siirrämmekö tietoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Emme luovuta henkilötietojasi eteenpäin, emmekä siirrä niitä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Voimme käyttää henkilö- ja soveltuvuusarviointien sekä rekrytointiprosessin toteuttamiseen ulkopuolisia palveluntarjoajia. Solmimme kaikkien palveluntarjoajien kanssa sopimuksen henkilötietojen käsittelystä ja edellytämme yhteistyökumppaneidemme käsittelevän henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun tuottamiseksi.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Avoimen hakemuksen tietoja säilytetään hakijan toivomuksen mukaisesti 6 tai 12 kuukautta hakemuksen saapumisesta, jonka jälkeen tiedot tuhotaan. Kohdennettuihin hakuihin osoitettuja työhakemuksia ja työhönoton yhteydessä kerättyjä tietoja säilytetään kaksi vuotta työhönottopäätöksestä. Mahdolliseen henkilöarviointiin osallistuneiden tiedot poistetaan hakuprosessin päätyttyä.

Miten suojaamme henkilötietoja?

Työnhakijoiden tietoja käsittelevät vain rekrytointiin osallistuvat henkilöt. Varmistamme henkilötietoja käsittelevien alihankkijoidemme kanssa tehtävillä tietojenkäsittelysopimuksilla tietosuojan toteutumisen myös ulkoistustilanteissa.

Sinun oikeutesi eli rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus:

 • Saada ymmärrettävällä tavalla informaatio siitä, miten tietojasi käsitellään
 • Tietää, mitä henkilötietoja Caritas Palveluilla on sinusta
 • Vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai
  poistamista
 • Oikeus peruuttaa suostumus
 • Vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista ja siirtämistä
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Oikeuksien käyttäminen

Rekrytointia koskevien rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa tietosuoja@hdl.fi -osoitteeseen. Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta. Lisätietoja www.tietosuoja.fi – sivustolla.