10 päivää, 10 näkökulmaa vammaisten työllistymiseen, osa 1

Duunista totta! -hankkeella pyritään saattamaan yhteen koulutuksen ja osaamista omaavat vammaiset henkilöt ja työnantajat Oulussa, Rovaniemellä ja Kempeleessä. Lisäksi tavoitteena on lisätä työelämän tietoutta vammaisten henkilöiden työllistämisestä ja ennaltaehkäistä vammaisten henkilöiden syrjäytymistä.

Viikolla 41 käynnistyi hankkeen kampanja 10 päivää, 10 näkökulmaa vammaisten työllistymiseen. Julkaisemme tässä artikkelissa kolme ensimmäistä näkökulmaa. Seuraa Duunista totta -hanketta myös Facebookissa ja Twitterissä. 

1/10 Vammaisuus ei ole työkyvyttömyyttä. 

Jokainen vammainen ihminen on yksilö, eikä työkykyä voida määritellä puhtaasti vamman perusteella. Vammaisuus ei automaattisesti tarkoita osatyökykyisyyttä tai työkyvyttömyyttä. On hyvä muistaa, että työkyky suhteutuu aina työtehtävään, ja vammainen ihminen voi olla täysin työkykyinen suhteessa tehtäväänsä. Vamman aiheuttamaa mahdollista työkyvyn rajoitetta voidaan myös usein kompensoida työtehtävän tai työympäristön mukautuksilla tai apuvälineillä.

Hallituksen kunnianhimoinen 75 % työllisyysaste vaatii sen, että emme heitä hukkaan vammaisten ihmisten olemassa olevaa työpotentiaalia.

 

2/10 Palkkatyötä voi tehdä menettämästtä työkyvyttömyyseläkettä. 

Toisin kuin usein luullaan, myös työkyvyttömyyseläkkeellä oleva henkilö voi tehdä palkkatöitä. Kela jatkaa työkyvyttömyyseläkkeen maksamista, jos ansiotulot ovat ennen veroja enintään 784,52 e/kk (2019). Jos työtulot ylittävät summan, voi eläkkeen jättää lepäämään vähintään 3 kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi.

Jos työkyvyttömyyseläke on myönnetty pysyvän sokeuden tai liikuntakyvyttömyyden vuoksi, henkilö voi työskennellä ilman, että työstä saatavat ansiot vaikuttavat eläkkeen maksamiseen. Takuueläkkeeseen työnteko sen sijaan vaikuttaa. Jos henkilö saa takuueläkettä, hän voi ansaita enintään 784,52 e/kk ilman vaikutusta takuueläkkeeseen.

Huomioitavaa on, että palkkatyö voi vaikuttaa muihin sosiaalietuuksiin, kuten asumistukeen. Lisätietoja: KELA -Työnteko työkyvyttömyyseläkkeellä

 

3/10 Työkyvyttömyyseläkkeellä TE-palveluiden asiakkaaksi.

Myös työkyvyttömyyseläkkeellä on mahdollista olla työnhakijana TE-palveluissa.

TE-palveluiden asiakkaana henkilö on oikeutettu TE-palveluiden tarjoamiin työllistymistä tukeviin toimiin, kuten esimerkiksi palkkatukeen, työkokeiluun sekä TE-palveluiden järjestämille työllistymistä edistäville kursseille.

 

Lue lisää Duunista totta! -hankkeesta