Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut maksuttomiksi

Kaikista veteraanien kotona asumista tukevista palveluista tuli lakimuutoksella maksuttomia 1.11.2019 alkaen. 

Rintamaveteraanipalveluihin ovat oikeutettuja Suomessa asuvat rintamaveteraanit, jotka ovat osallistuneet vuosien 1939–1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Kuntoutusta haetaan rintamaveteraanin kotikunnasta.

Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanin kotona selviytymistä. Määrärahaa käytetään itsenäistä selviytymistä tukeviin palveluihin ja niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen.

Palveluiden järjestäminen ja myöntäminen perustuu jokaiselle veteraanille henkilökohtaisesti tehtävään palvelutarpeen arviointiin. Veteraanin tuloja ei selvitetä, vaan palvelun tarve on ratkaiseva.

Kunta toimii kotona asumista tukevien palveluiden vastuullisena järjestäjänä. Kunta voi tuottaa palvelut itse tai hankkia ne valitsemaltaan palveluntuottajalta. Palvelut voidaan järjestää myös palveluseteliä hyväksi käyttäen. Palvelusetelin käyttö edellyttää, että rintamaveteraani kykenee itse tai läheistensä avulla hankkimaan palvelut palveluseteliä hyväksi käyttäen.

Myös palvelutalossa tai tehostetussa palveluasumisessa asuva rintamaveteraani voi saada kotona asumista tukevia palveluja. Nämä voivat olla esimerkiksi siivous-, ateria-, kuljetus,- tai hoivapalveluja. Vuokraa, sähkö- ja vesimaksua ei korvata.

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut on esitetty alla olevassa kuviossa.

Lisätietoja Caritaksen veteraaneille tarjomista palveluista antaa:
Palveluohjaaja Anna-Leena Kallio, p. 040 769 8615 tai anna-leena.kallio@caritaslaiset.fi.

 

Valtiokonttorin ohjeet