Ajankohtaista koronavirustoimista 9.4.: palvelukotien toiminta poikkeusolojen aikana

Caritaksen vanhusten ja vammaisten palvelukotien toiminta poikkeusolojen aikana

Asukkaiden turvallisuus on meille caritaslaisille ensiarvoisen tärkeätä. Koronaviruksen riskit ikäihmisille ja vaikeasti vammaisille henkilöille ovat muita suuremmat. Seuraamme tarkasti Suomen hallituksen ja Oulun kaupungin meille antamia ohjeita poikkeusaikana.

Muutamme toimintaamme saamiemme ohjeiden mukaan. Ennakoivista toimista huolimatta koronavirus voi tarttua meillä asuviin asukkaisiin. Olemme viime viikkojen ajan varautuneet turvaamaan asiakkaidemme turvallisuutta ja suojaamaan heitä saamasta koronavirusta.

Läheisillä on ymmärrettävästi suuri huoli läheisensä pärjäämisestä. Pidämme tärkeänä, että asukkaamme saavat pitää yhteyttä läheisiinsä soittamalla. Henkilökunnan kanssa voi myös sopia vierailut palvelukodin ikkunan taakse. Yritämme löytää jokaiselle asukkaalle sopivan tavan yhteydenpitoon. Suunnitellaan yhdessä mikä on kellekin sopivin tapa pitää läheiseen yhteyttä. Voitte sopia tästä palvelukodin esimiehen kanssa.

Henkilökuntamme järjestää edelleen palvelukodin asukkaille virkistystoimintaa päivittäin. Olemme kiinnittäneet ryhmäkokoihin huomiota ja muutama asukas kerrallaan osallistuu toimintaan. Huomioimme myös turvavälit toiminnan toteutuksessa. Henkilökuntamme ulkoilee asukkaiden kanssa säännöllisesti.

Palvelukodin henkilökunta käyttää nenä- ja suusuojaa avustaessaan asukasta. Jos palvelukodissamme todetaan altistumista koronavirukselle tai koronavirustartunta, noudatamme tarkasti sairaanhoitopiirin ohjeistusta suojavarusteiden suhteen.

 

Ohessa tekemiämme ohjeita epidemian ajaksi:

Kun epäilemme koronatartuntaa palvelukodissa

 • Tartuntaepäillyt asukkaat pidetään erillään muista palvelukodin asukkaista.
 • Asukas pysyy omassa huoneessaan.
 • Asukas ruokailee omassa huoneessaan.
 • Asukkaalle järjestetään päivittäin virkistystoimintaa omassa huoneessa, jos hänen vointinsa sen sallii.
 • Asukas voi jaksamisensa mukaan pitää puhelimitse yhteyttä läheisiin.
 • Palvelukodin henkilökunta sopii yhteydenpidon tiheydestä läheisten kanssa.
 • Joka vuorossa on yksi nimetty hoitaja, joka huolehtii kaikista asukkaan päivittäisistä tarpeista.

Suojavarusteet ja siisteys

 • Henkilökunta käyttää nenä- ja suusuojaa asukasta hoitaessaan.
 • Kun palvelukodissa on epäily koronavirustartunnasta tai koronavirustartunta, henkilökunta toimii suojautumisen suhteen sairaanhoitopiirin antamien ohjeiden mukaan.
 • Henkilökunnalle on laadittu ohjeistus suojavälineiden oikeaoppisesta pukemisesta ja riisumisesta
 • Epidemia-aikana kiinnitämme erityistä huomiota siivoamiseen. Ammattisiistijät käyvät siivoamassa säännöllisesti palvelukodin yhteiset tilat sekä asukashuoneet.
 • Palvelukodin henkilökunta huolehtii joka vuorossa pintojen puhdistamisesta mm. ovenkahvat.

Kontaktien vähentäminen

Palvelukodit on järjestelty epidemian ajan niin, että kahden metrin turvaväli asukkaiden välillä toteutuu.

 • Asukkaiden ruokailut järjestetään porrastetusti.
 • Turvaväli koskee myös henkilökuntaamme.
 • Samassa tilassa voi oleskella alle 10 henkilöä. Tämä koskee asukkaita sekä henkilökuntaa.
 • Nämä ohjeistukset koskevat myös henkilökunnan taukotiloja.


Henkilökuntamme on epidemian ajan tavanomaisesti asukkaidemme kanssa. Epidemia-ajasta huolimatta lämmin ja inhimillinen kosketus on arjessamme mukana.

 

Ystävällisin terveisin,
Anne Filali,
Asumisen liiketoimintajohtaja