Hoitotyön ammattilainen suuntasi uudelle uralle hyvinvointiteknologian pariin

8 vuotta Caritaksessa lähihoitajan työtä tehneen Jaakko Piipon työkuviot alkoivat tänä vuonna hyvin erilaisissa merkeissä. Vaihtelua toivat elokuussa startanneet hyvinvointiteknologia-asentajan opinnot, jotka on mahdollista suorittaa OSAO:ssa kaksi vuotta kestävällä oppisopimuskoulutuksella. Jaakko halusi koulutuksensa toteutuspaikaksi pitkäaikaisen työnantajansa, ja ehdotus Caritaksessa otettiin tietenkin innostuneesti vastaan.

Hyvinvointiteknologia on ala, jonka tavoitteena on lisätä tai ylläpitää ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tekniikan keinoin. Vanhus- ja vammaispalvelualoilla keskeisinä näkökulmina korostuvat asiakasturvallisuus ja asumisviihtyvyys. Tekniikan avulla voidaan parantaa edellytyksiä asua kotona pidempään ja laadukkaammin, ja erilaisia sovelluksia hoiva-alalla on hyödynnetty jo pitkään:

 ”Muun muassa hälytysjärjestelmät ja mahdollisuus saada puheyhteys hoitajaan etänä, sekä liikuntarajoitteisten apuvälineet ja ympäristönhallintalaitteet, kuten sähköpyörätuolit ja ovipumput ovat kaikki hyvinvointiteknologiaa”, tiivistää Jaakko.

Lähihoitajan työkokemuksella Jaakko kokee saaneensa laajasti näkemystä hyvinvointiteknologian hyödyistä ja haasteista niin hoitotyötä tekevien, kuin apuvälineitä käyttävien näkökulmasta. Pisimpään Jaakko oli töissä vammaisten asumispalveluyksikössä Caritas Celestassa, jossa hän työskenteli 4 vuotta. Muita pidempiä jaksoja Jaakko ehti tehdä myös Caritas Lokissa ja Caritas Mainingissa. Vaihtelusta pitävän työntekijän viimeisin vuosi kului Caritaksessa sisäisenä sijaisena, jolloin hänelle tuli tutuiksi loputkin Caritaksen yksiköt, myös vanhusten palvelukodit ja kotihoito. Ura hyvinvointiteknologian parissa olikin varsin luonteva askel kokeneelle hoitotyön ammattilaiselle:

”8 vuoden aikana kaikki asiakkaidemme käyttämät apuvälineet ja teknologiset sovellukset tulivat todella tutuiksi.”

”Omia ideoita ja huomioita teknologian hyödyntämiseen, sekä olemassa olevien laitteiden puutteisiin, nousi työssä mieleen harva se päivä.Olen aina ollut tekniikasta kiinnostunut. Minulla on myös aiempaa teknistä koulutustaustaa media-assistentin tutkinnon muodossa”, Jaakko kertoo.

 

Mitä hyvinvointiteknologia-asentaja tekee?

Hyvinvointiteknologia-asentaja asentaa, huoltaa ja ylläpitää erilaisia hyvinvointiteknologiaan ja terveydenhuoltoon liittyviä valvonta, paikannus- ja turvallisuusjärjestelmiä. Ammatissa toimitaan sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden edesauttajana yhdessä terveydenhuolto- ja palveluorganisaatioiden kanssa.

”Tällä hetkellä olen perehtynyt Vivago- ja Domacare- ohjelmistoihin, ja auttanut niiden käyttäjiä ongelmatilanteissa”, summaa Jaakko.

Vivago on Caritaksen asumispalveluissa käytössä oleva hälytysjärjestelmä ja DomaCare hoiva-alalle suunniteltu asiakastietojärjestelmä. Käyttäjiä kyseisillä ohjelmistoilla Caritaksessa on satoja, joten tukea ja teknistä erityisosaamista tarvitaan päivittäin. Jaakkoon yhteyttä ottavat etusijassa hoitajat ja yksiköiden esimiehet, joille tuen nopea saatavuus on työn sujuvuuden kannalta iso hyöty. Jaakon syksy on lähtenyt hyvin käyntiin ja hän on kokenut uuden työtehtävänsä erittäin mielekkääksi ja hyödylliseksi.

 

Helpotusta arkeen asiakkaille ja hoitajille

Kehitys teknologiassa on nopeaa ja uusia laitteita sekä sovelluksia tulee markkinoille jatkuvasti. Mutta millaisia asioita tuleva hyvinvointiteknologia-asentaja haluaisi olla edistämässä tai kehittämässä?

”Sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy on yksi hyvinvointiteknologian suurimpia mahdollisuuksia. Myös IoT (Internet of Things) ja sen hyödyntäminen palveluasumisessa kiinnostaisi kovasti. Sen avulla palvelukodin hoitaja voisi esimerkiksi yöllä saada tiedon muistisairaan asukkaan liikkumaan lähtemisestä, jolloin siihen pystyttäisiin reagoimaan nopeasti ja välttämään kaatumisia”, pohtii Jaakko.

Kaiken keskiössä on kuitenkin aina asiakas ja hänen tarpeensa:

”Helpotusta arkeen asiakkaille ja hoitajille, sitä haluan ennen kaikkea edistää. Oleellista on se, että ihminen on onnellinen ja viihtyy siinä ympäristössä, jossa liikkuu ja toimii.

”Järkevästi hyödynnettynä teknologialla voi myös säästää asiakkaan rahaa, ja hoitotyöntekijöiden aikaa jää enemmän ihmiseltä ihmiselle.”