Caritas Palveluiden YT-neuvottelut päättyivät

Caritas Palvelut Oy on saanut päätökseen osaa henkilökuntaa koskeneet yhteistoimintaneuvottelut. Syyskuussa käynnistyneiden neuvotteluiden perusteena olivat tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Neuvotteluiden tavoitteina olivat toiminnan uudelleen organisoiminen ja tehostaminen sekä Caritas Palveluiden toimintaedellytysten turvaaminen pitkällä tähtäimellä.​ 

Päättyneet neuvottelut koskivat hallinnon, ateria- ja siivouspalvelujen, henkilökohtaisen avun, tukipalvelujen ja Alppila-yksikön toimintaa. Neuvottelujen piirissä oli noin 100 työntekijää. 

Neuvotteluiden tuloksena Caritas luopuu henkilökohtaisen avun palveluiden sekä kotiin vietävien kotisiivous- ja pyykkipalveluiden tuottamisesta omana toimintana. Caritas Palvelut Oy on myynyt henkilökohtaisen avun palvelut Validia Oy:lle. Liiketoimintakaupan myötä Caritakselta siirtyy 20 henkilöä ns. vanhoina työntekijöinä Validialle 1.1.2022 alkaen (https://validia.fi/uutiset). Caritas etsii aktiivisesti myös kotisiivouspalveluille uutta jatkajaa, jonka palvelukseen osa siivouspalvelun työntekijöistä voisi siirtyä liikkeenluovutuksella.  

Alustava arvio irtisanottavista oli 70 työntekijää. Lopullinen irtisanottavien määrä jää kuitenkin huomattavasti alkuperäisestä arviosta ollen enintään 20 työntekijää. Lopullinen irtisanottavien määrä varmistuu sen jälkeen, kun yt-päätöksiin kuuluvat selvitykset mahdollisista liikkeenluovutuksista valmistuvat. Irtisanottavien määrään vaikuttaa myös se, ottavatko kaikki irtisanottavat heille tarjottavan korvaavan tehtävän vastaan.  

Asiakkaat eivät jää vaille palveluita. Varmistamme, että asiakkaan palvelut jatkuvat saumattomasti palveluntuottajan vaihtuessa. Tulemme tiedottamaan ja opastamaan palvelua käyttäviä asiakkaitamme henkilökohtaisesti, kun asia on asiakkaan kohdalla ajankohtainen. Palvelut jatkuvat siihen asti ennallaan. 

Yhteistoimintaneuvottelun tärkein tavoite oli toiminnan tehostaminen ja samalla Caritas Palveluiden toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Näillä tehostamistoimilla haetaan vähintään 650 000 euron tulosparannusta. Taloutta on tervehdytetty koko vuosi, ja tehtyjen säästötoimenpiteiden yhteisvaikutus on noin 1M€, minkä odotetaan realisoituvan tulosparannukseksi vuoden 2022 aikana. 

”Olemme yhdessä henkilöstön kanssa löytäneet neuvotteluissa ratkaisut, jotka auttavat meitä korjaamaan vaikeaa taloustilannettamme.  Meidän on valitettavasti pakko luopua osasta palvelujamme, koska kuntien asettama palvelujen matala hintataso ja palveluseteleiden jo vuosia samalla tasolle pysyneet arvot eivät riitä kattamaan kasvaneita henkilöstömenoja ja muita toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Caritas keskittyy tuottamaan asumispalvelua, kotihoitoa ja lyhytaikaista sairaalahoitoa. Olemme tyytyväisiä, että löysimme neuvotteluissa vaihtoehtoja työntekijöiden irtisanomisten minimoimiseksi ja onnistuimme varmistamaan henkilökohtaisen avun asiakkaiden palveluiden jatkuvuuden, mikä oli meille vastuullisen toimijana tärkeää”, sanoo liiketoimintajohtaja Leila Rutanen