Caritas Sairaalan lääkärit hoitavat, konsultoivat ja kouluttavat

Geriatrian erikoislääkäri Sanna Ranta-Eskola on työskennellyt Caritas Sairaalassa elokuusta 2019 alkaen. Työnkuva osastolääkärinä on ollut antoisa ja monipuolisia mahdollisuuksia tarjoava. 27-paikkaisessa Caritas Sairaalassa hoidetaan jatkohoidossa olevia potilaita, joista suurin osa on ikäihmisiä. Lääketieteellisesti hoidossa painottuvat ortogeriatria ja sisätaudit. Potilastyön lisäksi lääkärit jakavat asiantuntemustaan kouluttamalla säännöllisesti Caritaksen henkilökuntaa sekä tarjoamalla geriatrista konsultaatiopalvelua kunnille. Tässä jutussa Sanna Ranta-Eskola kertoo lisää geriatrin työstä Caritas Sairaalassa.

Pienessä sairaalassa, suurella sydämellä

Vaikka Caritas Sairaala on pieni, ovat resurssit varsin hyvät. Sairaalan ylilääkärin tehtävää hoitaa yleislääketieteen erikoislääkäri Taina Junttila. Osastolla työskentelee geriatri Sanna Ranta-Eskolan lisäksi kahtena päivänä viikossa toinenkin geriatrian erityisasiantuntija, erikoistuva lääkäri Taru Lehtinen. Sairaanhoitajien ja lähihoitajien lisäksi osastolla on kaksi omaa fysioterapeuttia. Lisäksi laitoshuoltajat hoitavat siisteyden ja ruokahuollon.

”Olen kyllä viihtynyt tosi hyvin täällä Caritas Sairaalassa. Yksikkö on toimiva ja työkaverit kivoja, ja koska olemme tällainen pieni sairaala, niin se tuo monenlaista etua. Tunnemme kaikki toisemme ja asioita on muutenkin helpompi viedä eteenpäin matalalla hierarkialla”, kertoo Sanna Ranta-Eskola, jolla on aiempaa työkokemusta osastolääkärinä kunnallisessa sairaalassa.

Sairaalan koon on huomattu lisäävän myös potilaiden viihtyvyyttä. Caritas Sairaala on toistuvasti saanut potilailta ylistävää palautetta hyvästä hoidosta sekä sairaalan erityisen kodikkaista tiloista. Lonkkaleikkauksen jälkeen jatkohoitoon pääseminen Caritakseen on monen potilaan toive. Esimerkiksi muistiongelmaiselle ikäihmiselle pieni sairaala ja ikääntyneiden hoitoon erikoistunut henkilökunta voivat lisätä turvallisuuden tunnetta.

Geriatrin työssä kiehtoo kokonaisvaltaisuus

Merkittävä tekijä erikoistumisalan löytämisessä Sanna Ranta-Eskolalle on ollut työskentely Oulun kaupunginsairaalassa, jossa hän suoritti opintojaan ja ehti olla osastolääkärinä useamman vuoden ennen Caritakselle siirtymistä.

”Siellä potilainani oli paljon ikäihmisiä ja siellä se geriatria sitten lopullisesti vei mennessään. Tykkään tosi paljon ikäihmisistä ja siitä tietynlaisesta kokonaisvaltaisuudesta, joka geriatriaa alana hyvin kuvastaa.”

Ikäihmisten kohdalla potilaan kokonaisvaltainen hoito lähtee ensimmäisestä kohtaamisesta alkaen.

”Pitää tutustua ihmiseen ja ymmärtää miten hän on elänyt. Sitä kautta voi ymmärtää, mitkä asiat liittyvät hänen tämänhetkiseen tilanteeseensa ja millaisin askelin lähdemme oireisiin vaikuttamaan. Ikäihmisten kanssa emme ota suuria steppejä, vaan huolehdimme hoitoratkaisuissa muutosten kohtuullisuudesta”, kuvailee Sanna potilassuhdettaan ikäihmisiin.

”Elinpiiri, ympäristö, tukipiiri – kaikki nämä tulee huomioida ikääntyneen potilaan hoidossa. Hoito lähtee yleensä pienistä asioista ja maltillisilla tavoitteilla”, tiivistää Sanna.

”Elinpiiri, ympäristö, tukipiiri – kaikki nämä tulee huomioida ikääntyneen potilaan hoidossa.”

Kouluttaminen tuo monipuolisuutta työnkuvaan

Caritas Sairaalan lääkäreiden asiantuntemusta on hyödynnetty laajasti vuosien ajan koko Caritaksessa. Lähihoitajat ja sairaanhoitajat, joita työskentelee yhteensä lähes 500 kaikissa Caritaksen yksiköissä, ovat voineet osallistua säännöllisiin lääkekoulutuksiin, jotka tarjoavat syventävää tietoa erilaisiin terveydenhoidon teemoihin. Aiheet koulutuksille muotoutuvat tarpeen mukaan.

”Toiveet koulutusten aiheille tulevat oikeastaan suoraan hoitajien suunnalta. Tainan kanssa yhdessä suunnittelemme koulutusohjelman ja valmistamme luennot. Viimeisen vuoden lääkekoulutusten aiheita ovat olleet esimerkiksi diabeteksen hoito, haavanhoito ja lääkkeiden interaktiot. ”

Luennot ovat noin tunnin mittaisia ja osallistuminen luennoille on aktiivista. Sanna Ranta-Eskola kertoo, että lääkärin koulutustaustalla hänelle hoitohenkilökunnan kouluttaminen tuo myös haastetta, koska luennon sisältö tulee suunnitella palvelemaan käytäntöä. Lähtökohtaisesti osallistujille kuitenkin halutaan tarjota mahdollisuus oppia uusia asioita ja kenties innostaa opiskelemaan aiheesta lisää.

”Vaikka välillä luennoin varmasti liikaakin lääketieteen termeillä, on luennot palautteen pohjalta koettu mielenkiintoisiksi ja hyödyllisiksi. Liian käytännöllistä tietoa hoitajatkaan eivät varmasti kaipaa. Esimerkiksi muistisairaan käytösoireiden hoidosta pitämäni luento koettiin antoisana ja sain siitä kiitosta.”

Myös lääkäreille itselleen koulutusten pitäminen tuo työhön monipuolisuutta ja lisäarvoa.

”Koulutusten pitäminen on mukavaa vaihtelua osastolääkärin työhön. Kouluttaessa voin olla yhteydessä Caritaksen muihin yksiköihin, joiden työntekijöiden kanssa en välttämättä olisi muuten tekemisissä. Tuntuu myös merkitykselliseltä, että omasta ammattitaidosta on hyötyä laajemminkin. Koulutusta pitäessä aina muistan, että tämä Caritashan on itseasiassa aika iso ja monipuolinen kokonaisuus”, toteaa Sanna.


Geriatrin vinkit hyvän vanhuuden tukemiseen

Sanna Ranta-Eskola on potilastyössään huomannut, että korona-ajalla on ollut merkittävästi vaikutusta ikääntyneen väestön yleiskuntoon.

”Aivan eristyksissä olleiden ikäihmisten yksinäisyys on noussut selvästi voimakkaammin esille sekä erilaiset mielialapulmat. Onhan se aivan ymmärrettävää, että kun elinpiiri yhtäkkiä kaventuu, niin sillä on iso vaikutus toimintakykyyn”, toteaa Sanna huolestuneena.

Ikäihmisistä aidosti välittävä geriatri pitää läheisten roolia nyt erityisen tärkeänä, jotta koronan vaikutukset eivät jäisi pysyviksi.

”Viettäkää aikaa yhdessä, kun se on turvallista, menkää esimerkiksi kävelylle läheistenne kanssa. Kesällä vaikka torille syömään mansikoita ja mustikoita. Samalla saa terveellisiä vitamiineja ja raitista ulkoilmaa”, kehottaa Sanna hymyillen.