Caritaksen omaiskyselyn tulokset ilahduttivat

Caritas Palvelut kartoitti alkuvuodesta 2022 omaisten tyytyväisyyttä läheisensä saamiin palveluihin. Sähköiset omaiskyselyt oli suunnattu ikäihmisten asumiselle, vammaispalveluille ja kotihoidolle. Vastauksia saimme yli 150.

Kyselyn mukaan Caritaksen asiakkaiden omaisten tyytyväisyys palveluihin oli hyvällä tasolla, sillä ’Suosittelisitko palvelua ystävällesi’ -kysymyksen keskiarvoksi saatiin 8,15/10. Koko kyselyn kysymysten kokonaiskeskiarvo oli 3,91/5.

Parhaimman tuloksen saivat ’Läheistäni kohdellaan hyvin’ -kysymys arvosanalla 4,35/5 sekä ’Läheiseni kokee olonsa turvalliseksi’ arvosanalla 4,25/5.

Muilla osa-alueilla tulokset olivat myös hyviä, esimerkiksi ’Läheiseni itsemääräämisoikeus toteutuu’ sai arvosanan 4,21/5, ’Yhteistyö työntekijöiden kanssa on sujuvaa’ 4,16/5, ’Yksikössä on hyvä tunnelma’ 4,07/5 ja ’Läheiseni tulee ymmärretyksi’ 4,03/5.  

Eniten kehitettävää toivottiin läheistä koskevien asioiden viestimisestä sopimiseen, läheisen mahdollisimman omatoimisen arjen tukemiseen sekä tilojen viihtyisyyteen. Nämä saivat arvosanaksi hieman alle 4.

Vapaassa palautteessa kiitosta saivat erityisesti ystävällinen ja ammattitaitoinen henkilöstömme.

Äiti puhuu hoivakodista sanalla ”koti”. Sen merkitys meille omaisille on valtavan suuri. Olemme vakuuttuneita siitä, että äidillä on kaikki niin hyvin kuin voi sairaus huomioon ottaen olla.

Olemme erittäin tyytyväisiä palvelukodin arvomaailmaan, henkilökunnan sitoutumiseen ja kykyyn tehdä yhteistyötä omaisten kanssa sekä suunnitella ja toteuttaa laadukasta hoitoa ja huolenpitoa. Viestintä on ollut ammatillista ja kaikkia osapuolia kunnioittavaa.

Yksilöllinen ja laadukas kokonaispalvelu. Voimia ja kärsivällisyyttä vaativaan työhön. Lämmin kiitos!

Hyvä ja selkeä johtajuus näkyy positiivisena toiminnassa ja sen laadussa. Mukava henkilökunta ja heistä näkee, että he pitävät työstään.

Ihana niin kodinomainen paikka. Ei ollenkaan laitosmainen. Iloinen ja mukava hoitohenkilökunta. Lämmin kiitos arvokkaasta työstänne mitä teette joka päivä meille läheisen kehitysvammaisen hyväksi.

Enimmäkseen arki sujuu hyvin ja ystävällistä henkilökuntaa!

Henkilökunnan kanssa on ollut mukava ja helppo työskennellä. Pelisäännöt kun on puolin ja toisin selvillä ja niitä noudatetaan, on ollut helppo luottaa omaisemme osaavan henkilökunnan hoitoon. Viime aikoina omaisemme on piristynyt ja kertonut itsekin miten hyvä hänen on olla.

Henkilökunta tekee työtään todella suurella sydämellä. En voisi kuvitella toimivampaa ratkaisua isäni päiviin kuin mitä se on nyt. Suuri kiitos jo tähän astisesta.

 

Tulokset käydään läpi jokaisessa palvelussa erikseen, ja tulosten perusteella kehitämme toimintaamme edelleen. Lämpimät kiitokset vielä kaikille kyselyyn osallistuneille omaisille!