Diakonissalaitoksen liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen uudistuvat 

Diakonissalaitos on yhteiskunnallinen yritys, joka tuottaa monipuolisia sosiaali- ja terveyspalveluja erityisryhmien tarpeisiin valtakunnallisesti. Diakonissalaitokseen kuuluva Rinnekoti ja säätiön omistamat Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy ja Caritas Palvelut Oy yhdistyvät yhden liiketoimintajohdon alle 1.4.2022 alkaen.  

”Johtamisjärjestelmän uudistaminen on osa strategiamme toimeenpanoa. Haluamme lisätä toimintamme vaikuttavuutta ja laatua sekä parantaa taloudellista kannattavuutta. Tavoitteenamme on tuottaa parempaa johtamista ja arkea niin henkilöstölle kuin asiakkaille”, sanoo Diakonissalaitoksen konsernin toimitusjohtaja Olli Holmström

Diakonissalaitoksen liiketoiminta tarjoaa jatkossa palveluja erilaista tukea tarvitseville lapsille ja nuorille, ikääntyneille, kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille, vaikeavammaisille, monisairaille, riippuvuushäiriöisille sekä asunnottomille. Palvelut kunta-asiakkaille ja palvelujen käyttäjäasiakkaille jatkuvat kuten ennenkin, vaikka niitä johdetaan nyt uudella organisaatiolla.  

”Johtamisjärjestelmän uudistamisella lisätään asiakaslähtöisyyttä tuomalla monipuolinen osaamisemme lähemmäksi asiakkaita ja samalla parannetaan palvelujamme. Tavoitteenamme on olla vaikuttava ja valtakunnallinen sote-palvelujen tuottaja kaupungistuvan Suomen erityistä tukea tarvitsevien hyväksi”, kiteyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden liiketoimintajohtaja Leila Rutanen.

Uusi liiketoiminnan johtoryhmä nimetty 

Diakonissalaitoksen sote-palvelujen liiketoiminnan johtoryhmään on nimetty liiketoimintajohtaja Leila Rutasen (pj) lisäksi palveluliiketoimintajohtajat Tuija ÅstedtVeli-Pekka Karri ja Hanna Ekman, asiakkuus- ja myyntijohtaja Jaana Laaksonen, viestintä- ja markkinointijohtaja Taina Rönnqvist, talousjohtaja Pekko Sivén, henkilöstöjohtaja Mari Rautiainen, lakiasiainjohtaja Pirkka Saarinen sekä strategia ja teknologiajohtaja Antti Lavi. Liiketoiminnan johtoryhmän assistenttina toimii Tiina Knape

Aluemalli uudistaa johtamista 

Palveluliiketoimintaa johdetaan jatkossa alueellisesti, kolmella eri maantieteellisellä alueella. Alueellisen johtamisen tavoitteena on vastata sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen ja palvella uusia hyvinvointialueita entistä paremmin. Tavoitteenamme on tuottaa laadukasta asiakas- ja henkilöstökokemusta.   

“Yhtenäisenä liiketoimintana kykenemme entistä paremmin rakentamaan luottamusta, osallisuutta ja toimijuutta vahvistavia yhteisöjä ja luomaan hyvinvoivia ja kehittyviä tulevaisuuden työyhteisöjä, jotka kykenevät tarjoamaan vaikuttavia palveluja kaupungistuvan Suomen erityistarpeisiin”, kertoo Rutanen.  

 

Median yhteydenotot ja haastattelupyynnöt:  

Taina Rönnqvist, viestintä- ja markkinointijohtaja 
taina.ronnqvist@hdl.fi, 044-762 1992