Sodexo aloittaa Caritas Palveluiden ateria- ja ravintolapalveluiden tuottajana 2.4.

Caritas Palvelut Oy luopuu ateriapalveluiden tuottamisesta omana toimintana tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Toiminnalle on etsitty sopivaa jatkajaa ja olemme päättäneet siirtää ateriapalveluliiketoiminnan liikkeen luovutuksena Sodexo Oy:lle 2.4.2022 alkaen.

Liikkeen luovutuksessa Caritaksen ateriapalveluiden kaikki nykyiset työntekijät siirtyvät Sodexon palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Sodexo jatkaa ateria- ja ravintolapalveluiden tuottamista Caritaksen nykyisissä valmistuskeittiöissä Caritas-Kodilla, Caritas Matriitissa sekä Caritas Rovaniemellä. Caritas hankkii jatkossa asumisyksiköiden ja sairaalan ateriapalvelut Sodexolta, ja ravintolat jatkavat toimintaa Caritaksen palvelukeskuksissa.

Olemme tyytyväisiä, että Diakonissalaitoksen konsernin pitkäaikainen sopimuskumppani Sodexo Oy ottaa hoitaakseen myös Caritas Palvelut Oy:n ateriapalvelukokonaisuuden Oulussa ja Rovaniemellä. Me Caritaksessa voimme keskittyä ydintoimintaamme eli ikääntyvien ja vammaisten asumispalveluiden ja kotiin vietävien palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Yhteistyömme on sujunut hyvin ja uskomme, että Sodexo pystyy vahvalla ateria- ja ravintolapalveluiden osaamisellaan tarjoamaan asiakkaillemme ja henkilöstöllemme hyvää ruokaa ja kehittämään toimintaansa vastuullisesti”, sanoo Caritas Palvelut Oy:n liiketoimintajohtaja Leila Rutanen.

Sodexo Oy on toiminut ruokailu- ja ateriapalveluiden toimittajana Diakonissalaitoksen pääkaupunkiseudun kohteissa jo useamman vuoden ajan. Sopimusyhteistyön laajentaminen Oulun ja Rovaniemen alueelle on Sodexolle merkittävä mahdollisuus tiivistää sopimuskumppanuutta.

”Olemme innoissamme alkavasta yhteistyöstä Caritaksen kohteissa. Meillä on pitkä kokemus Oulun seudulla niin ikäihmisten, työikäisten kuin nuortenkin ateriapalveluiden tuottamisesta. Palvelumme suhteutetaan aina asiakkaidemme odotuksiin vastaaviksi ja meille on tärkeää keskittyä aitoihin kohtaamisiin ja konkreettisiin jokapäiväisiin tekoihin”, sanoo Sodexo Oy:n liiketoimintajohtaja Sari Parojärvi.

Tavoitteenamme on varmistaa yhdessä mahdollisimman sujuva toiminnan siirtyminen sekä aloitus. Sodexo ottaa haltuunsa ateria- ja ravintolapalveluiden tuottamisen siten, että kohteissa työskentelevät samat tutut ihmiset ja nykyinen hyvä asiakaspalvelu jatkuu sellaisenaan. Täten varmistetaan, että myös kaikki tieto yksilöllisistä ruokavaliotarpeista ja mieltymyksistä tulevat huomioiduiksi.

 

Lisätiedot:

Leila Rutanen, liiketoimintajohtaja, Caritas Palvelut Oy, puh. 040 669 185, leila.rutanen@caritaslaiset.fi

Sari Parojärvi, liiketoimintajohtaja, Sodexo Oy, puh. 050 4431 728, sari.parojarvi@sodexo.com

 

Caritas Palvelut Oy tarjoaa Pohjois-Suomessa kotihoito-, asumis- ja sairaalapalveluita ikäihmisille ja vammaisille henkilöille. Caritas työllistää Oulussa ja Rovaniemellä 550 sote-alan osaajaa. Caritas on osa Diakonissalaitoksen yhteiskunnallista konsernia. www.caritaslaiset.fi

Sodexo Oy toimii valtakunnallisesti tuottaen erilaisia ruokailu-, toimitila sekä kiinteistöpalveluita. Sodexo on osa kansainvälistä Sodexo-konsernia, joka toimii 56 maassa työllistäen 412,000 työntekijää maailmanlaajuisesti, tarjoten palveluita 100 miljoonalle asiakkaalle päivittäin. www.fi.sodexo.com