”Lähimmäisenrakkaus on läsnä kaikessa tekemisessä”

Caritas ja sen pinkki tunnusväri ovat monelle pohjoissuomalaiselle varsin tunnistettavia elementtejä oululaisten yritysten joukossa. Toiminnan laajuus ja monipuolisuus tulevat monelle vielä yllätyksenä, ja säätiöpohjaisena Caritas poikkeaa monesta muusta sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavasta yrityksestä hyvin olennaisella tavalla. Säätiön tarkoituksena on kristillisen diakonian hengessä edistää alueen vanhusten ja vammaisten asumista, terveyttä ja kuntoutusta. Palvelutuotannon lisäksi tytäryhtiöiden liiketoiminnasta syntyvää taloudellista tulosta ohjataan säätiön yleishyödylliseen toimintaan, joita ovat monipuolinen vapaaehtois- ja virkistystoiminta sekä vammaisurheilun tukeminen.

 

Kristillisen diakonian hengessä vanhusten ja vammaisten hyvinvoinnin puolesta

Caritaksen keskeiset arvot ovat lähimmäisenrakkaus, eettisyys ja yhteisöllisyys. Taloudellisen kannattavuuden rinnalla Caritaksen toimintaa ohjaa yhteiskunnallinen vastuu siellä missä tukea eniten tarvitaan. Monelle yhteistyökumppanillemme on lisäksi tärkeää, että olemme kotimainen toimija ja maksamme verot Suomeen. Caritas on Suomalaisen Työn Liiton jäsen ja liitto on myöntänyt Caritakselle Yhteiskunnallinen yritys -merkin.

 

Verkostoitumista, vaikuttamista ja kuuntelemista – Diakoniajohtaja työskentelee keskellä elämää 

Caritas-Säätiön yleishyödyllisestä toiminnasta vastaa diakoniajohtaja Marja-Leena Tahkola, joka aloitti tehtävässä vuonna 2016. Marja-Leena siirtyi Caritas-Säätiön palvelukseen Oulun seurakuntayhtymän sairaalapastorin virasta, jossa hän toimi 7 vuotta. Ennen teologiksi kouluttautumistaan Marja-Leena opiskeli terveydenhoitajaksi ja hänellä on monipuolinen työkokemus avoterveydenhuollon tehtävistä. Myös järjestökenttä on Marja-Leenalle tuttu, sillä hän on työskennellyt Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen palveluksessa.

Diakoniajohtajana Marja-Leenan työnkuva on laaja ja monipuolinen. Hän kuuluu säätiön johtoryhmään ja on siten kehittämässä paitsi Caritas-Säätiön yleishyödyllistä, myös yhteisön sisäistä toimintaa. Vanhusten ja vammaisten hyvinvoinnin eteen tehtävä työ on usein yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Marja-Leena on mukana useissa alueellisissa yhteistyöverkostoissa ja kuuluu Oulun hiippakunnan diakonia- ja yhteiskunnallisentyön neuvottelukuntaan. Työssään diakoniajohtajana Marja-Leena kokeekin pystyvänsä vaikuttamaan yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin.

Yksi diakoniajohtajan työn tehtävistä on toimia Caritas Yhteisön pappina. Pappina Marja-Leena kohtaa ikäihmisiä ja vammaisia hartauksissa, jumalanpalveluksissa, keskustelupiireissä tai kahdenkeskisissä keskusteluissa. Lisäksi hän on Caritas Sairaalan oma sairaalapastori. Työtä ikäihmisten ja vammaisten hyvinvoinnin eteen Caritaksessa tehdään moniammatillisesti. Marja-Leena kuuluu useaan työryhmään, joista esimerkkinä hän mainitsee helmikuussa perustetun Caritaksen saattohoidon työryhmän. Siinä hän on mukana suunnittelemassa laadukkaan saattohoidon toteutusta ja tukemassa saattohoidon eri tilanteissa.

 

Tukea, toivoa ja turvallisuutta – Caritaksen yleishyödyllinen toiminta

Yleishyödyllisen työn tärkeä toimintamuoto on monipuolinen vapaaehtois- ja virkistystoiminta. Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on tarjota osallistujille yksilöllisiä ja ryhmämuotoisia voimaannuttavia osallisuuden kokemuksia heille tutuissa arkisissa ympäristöissä. Caritas kouluttaa, koordinoi ja huolehtii vapaaehtoistyöntekijöistään ohjaamalla ja tarjoamalla virkistysmahdollisuuksia yhteistyössä muiden oululaisten vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Uudet vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet ovat aina tervetulleita mukaan toimintaan.

Yleishyödyllisen toiminnan kautta Caritas tukee vammaisten urheilua muun muassa myöntämällä stipendejä, järjestämällä maksuttomia liikuntakerhoja ja sponsoroimalla vammaisurheilutapahtumia.

Paljon kiitosta ja huomiota saanut Hyvä Naapuri –hanke on Caritaksen uutta diakonista toimintaa, jossa opiskelijat asuvat palvelutaloissa edulliseen hintaan ja toimivat aktiivisina yhteisön jäseninä. Hyvä Naapuri -toiminnan antamista kokemuksista Marja-Leena Tahkola kertoo mielellään kaikille kiinnostuneille ja myös auttaa vastaavanlaisen toiminnan käynnistämisessä. Toiminta on laajentunut Oulusta Rovaniemelle tänä keväänä.

 

Kuva: Hyvä Naapuri -hanke on Caritaksen diakonista toimintaa.

Yhdessä hyvän elämän puolesta – Tulevaisuuden haasteita ratkomassa

Caritas-Säätiön perusti Oulun seurakuntayhtymä yhdessä paikallisten vammais- ja veteraanijärjestöjen kanssa vuonna 1998. Tuolloin elettiin yhteiskunnallisesti haastavaa lamavuosien jälkeistä aikaa, eikä Oulussa vielä ollut merkittävää yksityistä palveluntuotantoa. Nyt elämme jälleen haasteiden aikaa, kun muutoksessa olevat sote-ratkaisut haastavat alan vaikuttajia arvioimaan, kuinka hyvinvointi turvataan yhteiskunnan heikompien ja erityistä tukea tarvitsevien kohdalla. Yhteiskunnallisten muutosten myllerryksessä olisi tärkeää muistaa puhua myös yhteisön vastuusta. Yrityksillä on monia mahdollisuuksia, joilla osallistua heikompien auttamiseen.

Caritaksessa kehitämme kokoajan uusia yleishyödyllisen toiminnan muotoja. Jotta voimme auttaa yhä paremmin ikäihmisiä ja vammaisia, käynnistämme vuoden loppuun mennessä varainkeruukampanjan. Sen avulla jokainen meistä voi osallistua yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn alueellamme. Yhteistyö ja yhteiset tavoitteet ovat tärkeitä: ”Yhdessä saamme enemmän aikaan. Lähimmäisen rakkaus on läsnä kaikessa tässä tekemisessä”, Marja-Leena Tahkola kiteyttää.